sâmbătă, 4 martie 2017

Înţelegerea adevãratei închinãri

Dumnezeu este Duh; şi cine I se închină Lui trebuie să I se închine în duh şi în adevăr (Ioan 4:24).
 Atunci când vorbim despre închinare, anumiţi oameni nu înţeleg ce este aceasta. Ei se întreabă: „Cui i te închini?” „De ce te închini?” „Care sunt beneficiile închinării?”
Închinarea este recunoaşterea şi aprecierea bunătăţii, binecuvântărilor şi neprihănirii lui Dumnezeu. Este recunoaşterea, aprecierea sau mărturisirea caracterului Său. De exemplu, atunci când Îi mulţumeşti lui Dumnezeu şi spui: „Doamne, Tu eşti bun; Tu eşti blând, Tu m‑ai binecuvântat, Tu eşti neprihănit” etc., tu defineşti, recunoşti şi apreciezi caracterul Său.
Lui Dumnezeu Îi place atunci când I te închini pentru că Îi arăţi cine este El în viaţa ta; închinarea Îl distinge de oricine altcineva şi de orice altceva.
Atunci când Îi mulţumeşti pentru bunătatea, proviziile, binecuvântările şi toate lucrurile minunate pe care El ţi le dă şi pe care le‑a făcut pentru tine, tu Îi atribui acele lucrări frumoase.
Rezultatul este că El va face mai mult în viaţa ta. În plus, închinarea ne conduce la o tot mai mare revelaţie a lui Dumnezeu.   De aceea ne închinăm lui Dumnezeu şi nu oamenilor, îngerilor sau lucrurilor. Nici oamenii, nici îngerii nu au capacitatea să ne reveleze lucruri care depăşesc puterea lor de înţelegere.
Nu poţi creşte spiritual cunoscând un înger sau un alt om; nici un om nu îţi poate arăta ca într‑o oglindă cine eşti tu cu adevărat, deoarece fiecare fiinţă umană este unică în felul ei. Dar în părtăşie, Dumnezeu ţi se descoperă şi în acest proces, El te ajută să te descoperi şi de asemenea îţi descoperă viitorul, viaţa ta, personalitatea ta, valoarea ta şi scopul Lui pentru viaţa ta. De aceea atunci când studiezi Biblia şi citeşti despre oamenii care au avut parte de o întâlnire specială cu Dumnezeu, toţi au primit o revelare divină a scopului lui Dumnezeu pentru viaţa lor, o înţelegere a viitorului spre care Dumnezeu îi conduce şi o descoperire a lui Dumnezeu însuşi.
Prin urmare, închinarea pentru noi este mai mult decât un ritual sau o activitate religioasă. Atunci când ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, are loc o recunoaştere adevărată, o percepţie adevărată şi o întâlnire adevărată cu Divinitatea.
Atunci când eşti în biserică şi este timpul de închinare sau atunci când te închini în camera ta, acordă toată atenţia ta acestui moment; slujeşte‑I lui Dumnezeu în realitate, cu această înţelegere. 

Rugăciune : Dragă Tată, recunosc şi preţuiesc bunătatea, îndurarea, neprihănirea şi binefacerile Tale. Mă închin înaintea Ta din duhul meu şi Îţi mulţumesc că m‑ai făcut o persoană a excelenţei şi mi‑ai decorat viaţa cu gloria Ta. Preamăresc maiestatea Ta şi Te laud pentru toate binecuvântările şi lucrările minunate din viaţa mea, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR:
Psalmul 138:2; Apocalipsa 4:10‑11; Filipeni 3:3

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu