marți, 14 martie 2017

Fãureşte-ţi lumea ta

Prin credinţă pricepem că lumile au fost întocmite prin Cuvântul lui Dumnezeu, astfel că cele văzute n‑au fost făcute din cele care se arată (Evrei 11:3, versiunea GBV). Versetul tematic este plin de putere!
Pentru a înţelege semnificaţia lui completă trebuie să privim cu atenţie câteva cuvinte‑cheie. Primul dintre acestea este cuvântul „lumile,” care provine din traducerea din original a termenului grecesc „aion.” Aion se referă la cursul vieţii: lucrurile care au legătură cu tine şi cu mediul tău ambiant.
Se referă la această lume aşa cum este ea: sistemele şi direcţia ei – veacurile sau erele succesive ale oamenilor şi societăţilor (e.g. „Era împăraţilor romani,” sau „viaţa unei celebrităţi,” etc.).
Un alt termen‑cheie este „Cuvântul” care provine din traducerea din original a grecescului „rhema.” Rhema se referă la Cuvântul pe care Dumnezeu îl rosteşte, pe care i‑l adresează în mod direct, particular duhului uman. Este diferit de Cuvântul Logos (Cuvântul revelat cu caracter general, în totalitatea lui) al lui Dumnezeu, care a creat lumea: „La început era Cuvântul (Logos), şi Cuvântul (Logos) era cu Dumnezeu, şi Cuvântul (Logos) era Dumnezeu” (Ioan 1:1). Însă versetul tematic nu vorbeşte despre crearea tuturor lucrurilor, ci spune: „Prin credinţă înţelegem că au fost urzite lumile prin Cuvântul lui Dumnezeu...” (Evrei 11:3, versiunea Fidela). Se referă la viaţa şi la aion‑ul tău: la modul în care îţi foloseşti credinţa pentru a‑ţi făuri, repara, aranja sau modela viaţa şi lumea pentru a se sincroniza cu voia perfectă a lui Dumnezeu.
Acelaşi lucru l‑au făcut marii oameni ai credinţei: ei şi‑au „făurit” lumea prin intermediul Cuvântului Rhema al lui Dumnezeu. Acesta este un alt cuvânt‑cheie: „a făuri” care provine din traducerea din original a termenului grecesc „katartizo.” Înseamnă a forma, a repara, a ordona, a aranja şi a modela. Marii oameni ai credinţei au primit „Rhema” de la Dumnezeu şi şi‑au corectat, şi‑au modelat vremurile cu acel „Rhema” – Cuvântul rostit.
Domnul Isus a zis: „Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu” (Matei 4:4, versiunea Fidela). Acesta este „Rhema.” Când Dumnezeu îţi vorbeşte în inima ta, El îţi transmite Cuvântul Său „Rhema” pe care Se aşteaptă să îl declari.
Foloseşte‑l pentru a‑ţi făuri viaţa şi viitorul.
Proclamaţie: Domnul mi‑a dat control asupra a tot ce are legătură cu mine. Refuz să fiu o victimă. Trăiesc în victoria şi în autoritatea pe care le am în Cristos. Credinţa mea se întăreşte pe măsură ce îmi dedic inima studierii Cuvântului lui Dumnezeu şi mă face neclintit în orice vreme. Aleluia!
STUDIU SUPLIMENTAR:
Romani 10:8; Evrei 13:5‑6;Efeseni 6:17

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu