miercuri, 22 martie 2017

Toate lucrurile îţi sunt supuse

El I‑a pus totul sub picioare şi L‑a făcut cap peste toate lucrurile, pentru Biserică (Efeseni 1:22, versiunea NTR).

Domnul Isus este aşezat la dreapta Tatălui, mult deasupra oricăror conducători, autorităţi, puteri, domnii şi a oricărui nume care poate fi dat (Efeseni 1:21, versiunea NTR).
El ocupă cel mai glorios şi mai măreţ tron care există; şi vestea bună este că noi suntem aşezaţi împreună cu El.
Pasajul din Efeseni 2:4‑6 spune: „Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare,pentru dragostea cea mare cu care ne‑a iubit, măcar că eram morţi în greşelile noastre, ne‑a adus la viaţă împreună cu Cristos (prin har sunteţi mântuiţi). El ne‑a înviat împreună şi ne‑a pus să şedem împreună în locurile cereşti, în Cristos Isus. ”Dumnezeu I‑a dat lui Isus autoritate peste întreaga creaţie.
Pe muntele schimbării la faţă, El a rostit din ceruri: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Imi găsesc plăcerea Mea: de El să ascultaţi! ”(Matei17:5).
Dumnezeu a poruncit întregii naturi, cu viaţă sau fără viaţă, să I se supună lui Isus. Şi împreună cu El, domnim şi noi peste toate acestea; peste toate domniile, stăpânirile, puterile şi dregătoriile şi peste orice nume care se poate numi.
În tărâmul spiritual, tu eşti aşezat împreună cu Cristos; tu ocupi locul Său de autoritate, cu împuternicirea legală de a face uz de Numele Său. Toate puterile întunericului îţi recunosc autoritatea în Cristos şi răspund la ea. De aceea, exercită‑ţi autoritatea cu îndrăzneală astăzi şi întotdeauna. Tu nu eşti un om obişnuit. Operezi dintr‑un domeniu mai înalt, iar cuvintele tale sunt susţinute de puterea divină. Biblia spune: „Unde este cuvântul împăratului, este putere... ”(Eclesiastul 8:4, versiunea Fidela). Toată autoritatea ţi‑a fost dată ca să schimbicircumstanţele vieţii tale şi să implementezi neprihănirea lui Dumnezeu pe pământ. Acum, Ioan scrie despre noi astfel: „... cum este El (Isus), aşa suntem noi în această lume”(1 Ioan 4:17). De aceea, atunci când vorbeşti, întreaga creaţie reacţionează. În Numele Lui, poţi frânge influenţa lui Satan asupra vieţii oamenilor şi poţi declara că lumina Evangheliei slavei lui Cristos străluceşte în inima lor (2 Corinteni 4:4).

Rugăciune:
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi‑ai dat autoritate în cer şi pe pământ
să umblu în stăpânire peste toată puterea vrăjmaşului. Îţi mulţumesc că mi‑ai dat procură să pot face uz de Numele lui Isus şi să efectuez schimbări în viaţa mea, la slujbă, în finanţele mele, în familia mea şi în sănătatea mea. Rostesc viaţă peste tot ceea ce are legătură cu mine, în
Numele lui Isus. Amin.

 STUDIU SUPLIMENTAR
 Romani 8:19; Luca 10:19

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu