RUGĂCIUNI

Tatăl nostru
Care ești în ceruri
Sfințească-se numele Tău
Vină împărăția Ta
Facă-se voia Ta
Precum în cer așa și pre Pământ
Pâinea noastră cea de toate zilele
Dă-ne-o nouă astăzi
Și ne iartă nouă greșalele noastre
Precum și noi iertăm greșiților noștri
Și nu ne duce pre noi în ispită
Ci ne izbăvește de cel rău
Că a Ta este împărăția
Slava și puterea
În numele Tatălui
Al Fiului
Al Sfântului Duh
Amin.
---

Rugăciunea Tatal Nostru este un model
de rugăciune pentru  noi toți.Noi trebuie să
respectăm acest model, ce ni l-a dat Mântuitorul
nostru Iisus Hristos,dar, nu trebuie să ne obișnuim să o
spunem ca pe o poezie.Rugăciunea pe care o facem noi trebuie
să vină din inimă, cu propriile nostre cuvinte, dar să respectăm aceste etape:
lauda Domnului, cererea celor trebuincioase, cererea iertării, rugăciune
pentru aproapele nostru, cererea protecției divine,și să încheiem cu
mulțumire și cu laudă, la adresa Domnului.
Dumnezeu să ne asculte rugăciunea!


Corneliu Nitã.