vineri, 19 mai 2017VINERI 19 Mai
Trăieşte viaţa superioară
V‑am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea (Ioan 16:33).
Acestea sunt cuvintele lui Isus. Ce cuvinte puternice, mângâietoare, înălţătoare şi încurajatoare! El a spus: „... În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.” Ce mărturisire! El a trăit viaţa superioară. Când El a umblat pe pământ în trup, cu toate că era într‑o lume marcată de întuneric, de dificultăţi economice, de boală, de opresiune, de dezastre, de moarte etc., El era foarte detaşat de problemele şi de influenţele zilelor Lui. El trăia într‑un alt tărâm, neatins de capriciile naturii şi de influenţele corupte ale lumii. De ce era El atât de diferit? Deoarece El avea o mentalitate diferită; mentalitatea celui neprihănit. Şi, potrivit Scripturii, noi suntem ca El. În 1 Ioan 4:17 citim: „Cum este El, aşa suntem şi noi în lumea aceasta...” Prin urmare, noi trebuie să trăim viaţa superioară – în stăpânire absolută asupra lumii şi a sistemelor ei, la fel cum a făcut El. Biruinţa Lui asupra lumii a fost pentru t ine. Tu deja ai fost făcut triumfător. Când te confrunţi cu provocări, cu persecuţii, cu situaţii care te neliniştesc, cu vremuri tulburi, fii bucuros, deoarece, în Cristos, tu ai biruit lumea. 1 Ioan 4:4 spune: „Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu; şi i‑aţi biruit, pentru că Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume.” Această mentalitate îţi va influenţa limbajul chiar şi în rugăciune; nu vei mai cerşi, rugându‑L pe Dumnezeu să te ajute împotriva vrăşmaşului sau să te elibereze de problemele cu care te‑ai putea confrunta. Ci, mai degrabă, vei spune: „În Numele Domnului Isus, eu am biruit lumea şi sistemele ei, ura, lipsa, corupţia, depresia şi falsitatea ei.” Refuză să permiţi vreunui lucru din această lume să te aducă în depresie sau la disperare; tu eşti mai mult decât un biruitor. Tu eşti mai mare decât lumea şi toate problemele ei. Trăieşte viaţa superioară în Cristos, trăind pur şi simplu în Cuvântul lui Dumnezeu.
Proclamaţie :
Am biruit lumea şi sistemele ei, pentru că mai mare este Cel care este în mine, decât cel care este în lume. Trăiesc în stăpânire asupra tuturor puterilor şi uneltirilor vrăjmaşului, pentru că umblu în înţelepciunea şi în neprihănirea lui Dumnezeu, în Numele lui Isus. Amin.
STUDIU SUPLIMENTAR
Psalmul 34:19‑22;
2 Timotei 3:12;
Romani 8:31‑39Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu