vineri, 19 mai 2017VINERI 19 Mai
Trăieşte viaţa superioară
V‑am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea (Ioan 16:33).
Acestea sunt cuvintele lui Isus. Ce cuvinte puternice, mângâietoare, înălţătoare şi încurajatoare! El a spus: „... În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.” Ce mărturisire! El a trăit viaţa superioară. Când El a umblat pe pământ în trup, cu toate că era într‑o lume marcată de întuneric, de dificultăţi economice, de boală, de opresiune, de dezastre, de moarte etc., El era foarte detaşat de problemele şi de influenţele zilelor Lui. El trăia într‑un alt tărâm, neatins de capriciile naturii şi de influenţele corupte ale lumii. De ce era El atât de diferit? Deoarece El avea o mentalitate diferită; mentalitatea celui neprihănit. Şi, potrivit Scripturii, noi suntem ca El. În 1 Ioan 4:17 citim: „Cum este El, aşa suntem şi noi în lumea aceasta...” Prin urmare, noi trebuie să trăim viaţa superioară – în stăpânire absolută asupra lumii şi a sistemelor ei, la fel cum a făcut El. Biruinţa Lui asupra lumii a fost pentru t ine. Tu deja ai fost făcut triumfător. Când te confrunţi cu provocări, cu persecuţii, cu situaţii care te neliniştesc, cu vremuri tulburi, fii bucuros, deoarece, în Cristos, tu ai biruit lumea. 1 Ioan 4:4 spune: „Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu; şi i‑aţi biruit, pentru că Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume.” Această mentalitate îţi va influenţa limbajul chiar şi în rugăciune; nu vei mai cerşi, rugându‑L pe Dumnezeu să te ajute împotriva vrăşmaşului sau să te elibereze de problemele cu care te‑ai putea confrunta. Ci, mai degrabă, vei spune: „În Numele Domnului Isus, eu am biruit lumea şi sistemele ei, ura, lipsa, corupţia, depresia şi falsitatea ei.” Refuză să permiţi vreunui lucru din această lume să te aducă în depresie sau la disperare; tu eşti mai mult decât un biruitor. Tu eşti mai mare decât lumea şi toate problemele ei. Trăieşte viaţa superioară în Cristos, trăind pur şi simplu în Cuvântul lui Dumnezeu.
Proclamaţie :
Am biruit lumea şi sistemele ei, pentru că mai mare este Cel care este în mine, decât cel care este în lume. Trăiesc în stăpânire asupra tuturor puterilor şi uneltirilor vrăjmaşului, pentru că umblu în înţelepciunea şi în neprihănirea lui Dumnezeu, în Numele lui Isus. Amin.
STUDIU SUPLIMENTAR
Psalmul 34:19‑22;
2 Timotei 3:12;
Romani 8:31‑39vineri, 5 mai 2017

Un gand...

Nu conteaza de cate ori cazi sau cat de rau crezi ca ai ajuns. Iisus este Mielul al carui sange spala zapada si o face alba.

De cate ori simti ca cazi, cazi in genuchi si cereti iertare,
El nu este departe, va cara cot la cot cu tine sacul plin de pacate si il va arunca in marea uitarii.

Amin!
luni, 3 aprilie 2017

Meditare şi celebrare

Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci îţi vei face calea prosperă, atunci vei lucra cu înţelepciune şi vei avea un bun succes (Iosua 1:8, versiunea Amplificată).
Îţi poţi face calea prosperă, poţi propăşi şi avea succes în orice domeniu al vieţii tale, iar cheia pentru realizarea acestor lucruri este meditarea la Cuvântul Domnului: meditare cu celebrare. Literalmente, poţi stabili un timp pentru bunăstarea ta, pentru promovarea ta. Îţi poţi spune: „În următoarele două luni, voi atinge un nivel mai ridicat de succes,” şi aşa va f i, dacă vei medita la Cuvântul lui Dumnezeu.
Meditarea are trei niveluri: Primul nivel este atunci când meditezi în linişte asupra Scripturilor, rostindu‑le în şoaptă, doar pentru tine. La acest nivel, este linişte; chiar şi cineva din apropiere s‑ar putea să nu te audă; însă astfel tu dirijezi Cuvântul Domnului adânc în inima ta.
Al doilea nivel de meditare este atunci când rosteşti Cuvântul lui Dumnezeu cu voce tare, nu neapărat pentru a fi auzit de cei prezenţi, ci pentru beneficiul tău. De fapt, poţi să fii în camera ta sau într‑un loc privat, dar să rosteşti Cuvântul cu voce tare, determinându‑l să câştige ascendenţă în tine şi să înece toate gândurile negative.
Al treilea nivel de meditare este de fapt cel mai înalt nivel şi pe el ne vom concentra în studiul de astăzi: este meditarea cu celebrare. Este atunci când strigi din răsputeri Cuvântul lui Dumnezeu în celebrarea victoriei tale. Este ca răgetul unui leu asupra prăzii lui; un strigăt de bucurie şi de celebrare: „Răcnesc ca nişte lei, mugesc ca nişte pui de lei, sforăie şi apucă prada, o iau cu ei, şi nimeni nu vine în ajutor” (Isaia 5:29). La al treilea nivel, tu strigi Cuvântul Domnului în celebrare, deoarece tu ştii că ai primit victoria! Indiferent ce va veni, nimic nu o poate lua de la tine! Tu ştii că eşti mai mult decât biruitor; un învingător etern în Isus Cristos! Practică acest fel de meditare.
Rugăciune :
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că îmi înflăcărezi credinţa şi îmi dai înţelepciune să îmi trasez parcursul vieţii în direcţia voii Tale desăvârşite, ca să mă pot bucura de viaţa veşnică în Cristos! Îmi fac calea prosperă, progresez şi lucrez cu înţelepciune în toate domeniile, deoarece Cuvântul Tău mă propulsează şi mă inspiră să acţionez întotdeauna aşa cum trebuie, în Numele lui Isus! Amin.
STUDIU SUPLIMENTAR
1 Timotei 4:15 Psalmul 1:2‑3

Aplicarea Cuvântului lui Dumnezeu

… Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii (Evrei 4:12).
Nu contează care este nivelul tău actual în viaţă; poate că situaţia ta curentă este atât de cumplită, încât nu mai vezi o cale de ieşire. Am o veste bună pentru tine:
Cuvântul lui Dumnezeu poate să te ridice de acolo de unde eşti la următorul nivel de glorie şi succes. Citeşte din nou versetul tematic şi observă partea lucrării, abilităţii şi eficacităţii Cuvântului Domnului în viaţa ta. Cuvântul Său poate să‑ţi întărească credinţa; poate să întărească fiecare aspect al vieţii tale. Dar întrebarea este: cum faci Cuvântul Domnului să acţioneze pentru tine? Personalizându‑l şi răspunzând în învoire cu el. A personaliza Cuvântul lui Dumnezeu înseamnă a‑l transfera la persoana ta. Apoi trebuie să răspunzi la Cuvântul Domnului în mod corespunzător.
Cuvântul lui Dumnezeu nu va funcţiona pentru t ine doar pentru că există în paginile Bibliei; trebuie să‑l pui în aplicare. Filipeni 2:12 spune să îţi duci mântuirea până la capăt, adică să lucrezi, să acţionezi în acest sens. Foloseşte Cuvântul Domnului pentru a‑ţi crea şi a‑ţi susţine victoriile în viaţă. De fiecare dată când asculţi Cuvântul lui Dumnezeu, când îl studiezi sau meditezi asupra sa, ia‑l în posesie; reţine Cuvântul Său şi însuşeşte‑ţi‑l, iar el va deveni o forţă în duhul tău care te va face să vorbeşti şi să acţionezi în conformitate cu El; După ce l‑ai luat în posesie şi i‑ai permis să se stabilească în duhul tău, ceva puternic se va întâmpla, aşa cum se vede chiar în cuvintele Domnului Isus: „Dacă rămâneţi în mine şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea, şi vi se va da” (Ioan 15:7). Aceasta înseamnă că având Cuvântul lui Dumnezeu în tine, poţi să ceri orice vrei şi chiar dacă nu există, va fi creat! Cuvântul Domnului în gura ta este o forţă creatoare, aducătoare de minuni. Aleluia!

 Rugăciune :
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi‑ai dat Cuvântul Tău drept material de consolidare a credinţei mele şi de conformare a circumstanţelor la viaţa de glorie şi de posibilităţi nesfârşite pe care o am în Cristos. Îţi mulţumesc pentru binecuvântările Tale şi pentru moştenirea mea glorioasă în Cristos, care mă încântă până la extaz, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
2 Timotei 2:15 1 Timotei 4:15

sâmbătă, 1 aprilie 2017

Celebrează‑ţi identitatea în Hristos

Pentru că de oricine se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, în această generaţie adulteră şi păcătoasă, şi Fiul Omului Se va ruşina de el când va veni în gloria Tatălui
Său, cu sfinţii îngeri (Marcu 8:38, versiunea GBV).

În Evrei 2:11, Biblia descrie uniunea noastră cu Isus Hristos, motiv pentru care Lui nu Îi este ruşine să ne numească „fraţi” – adică suntem fraţii şi surorile Lui. Lui Pavel, întocmai ca şi Domnului Isus, nu Îi era ruşine să se identifice cu poporul lui Dumnezeu.
În Faptele apostolilor 20:32 de exemplu, el i‑a numit pe credincioşii din biserica din Efes „fraţi” – referindu‑se la fraternitate, cetăţeni împreună cu sfinţii şi cetăţenii ai cerului. Fiind născuţi din Duhul Sfânt, suntem moştenitori ai lui Dumnezeu şi
comoştenitori cu Cristos.
Este trist că unor creştini le este ruşine să se identifice cu alţi credincioşi. Atunci când li te adresezi cu apelativul „fratele cutare” sau „sora cutare,” răbufnesc
repede şi spun: „zi‑mi pe nume; nu îmi mai spune «frate» sau «soră».” Se tem sau se feresc să fie identificaţi drept creştini.
Tu să nu fii niciodată aşa.
Asocierea ta cu Isus Hristos şi cu biserica Lui este identitatea cea mai mare, cea mai onorabilă şi cea mai motivatoare pe care ai fi putut‑o avea vreodată.
Celebreaz‑o cu fiecare ocazie.
Profită de fiecare moment pentru a‑L glorifica pe Isus Cristos.
Aminteşte‑ţi cuvintele nepreţuite ale Domnului Isus din versetul tematic.
Dacă îţi este ruşine ca lumea, prietenii, membrii familiei, colegii etc. să ştie că eşti născut din nou şi că eşti membru al bisericii, şi Domnul Se va ruşina cu tine înaintea Tatălui şi a îngerilor.
Indiferent de percepţia cuiva asupra creştinătăţii, noi avem cea mai demnă identitate; nu o trata cu uşurătate!
Ce poate fi mai sublim decât să fii asociat al naturii lui Dumnezeu? Fii întotdeauna entuziasmat că eşti creştin.
Fii plin de îndrăzneală în declararea dedicării tale neabătute faţă de Cristos, faţă de biserica Lui şi faţă de alţi credincioşi.
Nimic şi nimeni nu ar trebui să te facă să
te disociezi de Hristos sau să te lepezi de uniunea ta cu El!
Nici chiar cele mai grele încercări sau persecuţii din partea vrăjmaşului nu ar trebui să te sperie.

Rugaciune:
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc
că mi‑ai dat credinţă, putere
lăuntrică şi curaj pentru a‑mi
mărturisi deschis uniunea cu Tine
şi asocierea cu ceilalţi credincioşi.
Sunt bucuros să fiu în Cristos şi să
aparţin Casei lui Dumnezeu. Nimic
în această lume nu este mai măreţ
decât a fi un asociat al Dumnezeirii!
Binecuvântat să fie Dumnezeu!

Studiu suplimentar:
Romani 1:16;
Luca 12:8‑9

miercuri, 22 martie 2017

Toate lucrurile îţi sunt supuse

El I‑a pus totul sub picioare şi L‑a făcut cap peste toate lucrurile, pentru Biserică (Efeseni 1:22, versiunea NTR).

Domnul Isus este aşezat la dreapta Tatălui, mult deasupra oricăror conducători, autorităţi, puteri, domnii şi a oricărui nume care poate fi dat (Efeseni 1:21, versiunea NTR).
El ocupă cel mai glorios şi mai măreţ tron care există; şi vestea bună este că noi suntem aşezaţi împreună cu El.
Pasajul din Efeseni 2:4‑6 spune: „Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare,pentru dragostea cea mare cu care ne‑a iubit, măcar că eram morţi în greşelile noastre, ne‑a adus la viaţă împreună cu Cristos (prin har sunteţi mântuiţi). El ne‑a înviat împreună şi ne‑a pus să şedem împreună în locurile cereşti, în Cristos Isus. ”Dumnezeu I‑a dat lui Isus autoritate peste întreaga creaţie.
Pe muntele schimbării la faţă, El a rostit din ceruri: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Imi găsesc plăcerea Mea: de El să ascultaţi! ”(Matei17:5).
Dumnezeu a poruncit întregii naturi, cu viaţă sau fără viaţă, să I se supună lui Isus. Şi împreună cu El, domnim şi noi peste toate acestea; peste toate domniile, stăpânirile, puterile şi dregătoriile şi peste orice nume care se poate numi.
În tărâmul spiritual, tu eşti aşezat împreună cu Cristos; tu ocupi locul Său de autoritate, cu împuternicirea legală de a face uz de Numele Său. Toate puterile întunericului îţi recunosc autoritatea în Cristos şi răspund la ea. De aceea, exercită‑ţi autoritatea cu îndrăzneală astăzi şi întotdeauna. Tu nu eşti un om obişnuit. Operezi dintr‑un domeniu mai înalt, iar cuvintele tale sunt susţinute de puterea divină. Biblia spune: „Unde este cuvântul împăratului, este putere... ”(Eclesiastul 8:4, versiunea Fidela). Toată autoritatea ţi‑a fost dată ca să schimbicircumstanţele vieţii tale şi să implementezi neprihănirea lui Dumnezeu pe pământ. Acum, Ioan scrie despre noi astfel: „... cum este El (Isus), aşa suntem noi în această lume”(1 Ioan 4:17). De aceea, atunci când vorbeşti, întreaga creaţie reacţionează. În Numele Lui, poţi frânge influenţa lui Satan asupra vieţii oamenilor şi poţi declara că lumina Evangheliei slavei lui Cristos străluceşte în inima lor (2 Corinteni 4:4).

Rugăciune:
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi‑ai dat autoritate în cer şi pe pământ
să umblu în stăpânire peste toată puterea vrăjmaşului. Îţi mulţumesc că mi‑ai dat procură să pot face uz de Numele lui Isus şi să efectuez schimbări în viaţa mea, la slujbă, în finanţele mele, în familia mea şi în sănătatea mea. Rostesc viaţă peste tot ceea ce are legătură cu mine, în
Numele lui Isus. Amin.

 STUDIU SUPLIMENTAR
 Romani 8:19; Luca 10:19

Suntem ca El

Cum este El, aşa suntem şi noi în lumea aceasta; astfel se face că dragostea este desăvârşită în noi, pentru ca să avem deplină încredere în ziua judecăţii (1 Ioan 4:17).
A doua parte a versetului tematic spune, cu referire la Isus, că aşa cum este El, suntem şi noi în lumea aceasta.
Dacă noi suntem ca El, atunci este foarte important să aflăm din Cuvântul lui Dumnezeu cum este El; cum a trăit El când a umblat pe pământ? Biblia ne spune că a vindecat bolnavii, a înviat morţii şi a scos demonii.
Pasajul din Faptele apostolilor 10:38 spune: „Cum Dumnezeu L‑a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine şi îi vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi de diavolul; căci Dumnezeu era cu El.” Viaţa Lui a fost un şir nesfârşit de miracole.
A umblat pe apă. El poruncea, iar urechile surde şi ochii orbi se deschideau. La glasul Lui picioarele oloage au fost restaurate. Era cu adevărat minunat. La cuvântul Său, chiar şi membrele mutilate au crescut înapoi. Atunci când a liniştit furtuna, ucenicii Săi au exclamat uimiţi: „Ce fel de om este acesta? Pentru că porunceşte chiar vânturilor şi apei şi ele ascultă de El” (Luca 8:25, versiunea Fidela). Acum, dacă luăm în considerare faptul că a făcut toate aceste lucruri în calitate de om, lăsându‑Şi slava deoparte (Filipeni 2:7), ne confruntăm cu o realitate care ne depăşeşte imaginaţia. Manifestările glorioase ale supranaturalului din viaţa Sa au avut loc înainte ca El să moară pe cruce. El a redevenit glorificat abia după înviere (1 Petru 1:21). Aceasta ne arată cine suntem noi şi ce putem face astăzi ca făpturi noi în Isus Cristos. Imaginea lui Cristos cel glorificat pe care o vedem în Cuvântul lui Dumnezeu este de fapt reflexia noastră ca făpturi noi în Cristos. Astfel, atunci când citeşti: „cum este El, aşa suntem şi noi în lumea aceasta,” reacţia ta trebuie să fie următoarea: „Slavă lui Dumnezeu, pentru că aşa cum este Isus, în toată slava, autoritatea şi puterea Lui, aşa sunt şi eu!” Aleluia. Meditează asupra acestui adevăr. Propune‑ţi în mod deliberat să gândeşti, să umbli, să vorbeşti şi să acţionezi ca Isus. La fel ca El, proclamă cu îndrăzneală Cuvântul lui Dumnezeu în circumstanţe potrivnice şi vei vedea o schimbare. Vindecă bolnavii, curăţeşte leproşii şi învie morţii! Binecuvântează‑i şi atinge‑i pe cei din jur cu dragostea lui Dumnezeu aşa cum a făcut Isus, pentru că tu eşti ca El.

Rugăciune:
Pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere îmi păzeşte inima şi mintea în Isus Cristos. Lucruri bune vin şi astăzi în calea mea de pretutindeni! Nu mă îngrijorez de nimic, pentru că Domnul mi‑a dat toate lucrurile! Bucuria Lui se manifestă cu putere prin mine în orice loc. Glorie lui Dumnezeu!

 STUDIU SUPLIMENTAR
Evrei 1:3; 1 Petru 2:9;
Ioan 17:22

Operează în darurile tale pentru El

Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne‑a fost dat: cine are darul prorociei să‑l întrebuinţeze după măsura credinţei lui (Romani 12:6).
În calitate de copii ai lui Dumnezeu, fiecare dintre noi avem ceva particular – Dumnezeu ne‑a înzestrat pe toţi cu daruri unice. Biblia spune: „... dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui: unul într‑un fel, altul într‑altul” (1 Corinteni 7:7).
Tot ceea ce eşti în Cristos – toate darurile, talentele şi abilităţile pe care Dumnezeu ţi le‑a dat – trebuie folosite pentru slava Lui. Orice te‑a învăţat sau te învaţă Dumnezeu, orice lucru pe care ţi l‑a dezvăluit şi te‑a ajutat să îl înţelegi, toate acestea sunt pentru răspândirea Evangheliei.
Prin urmare, găseşte oportunitatea de a le folosi pentru a promova planul Lui de câştigare a sufletelor. Roagă‑te şi gândeşte‑te ce ai putea face pentru Domnul în plus faţă de ceea ce faci acum.
Cum ai putea avea o contribuţie mai mare? Pune‑te la dispoziţia Lui şi dedică‑te pentru ca şi alţii să poată beneficia de darurile pe care Dumnezeu le‑a investit în tine. Poate că nici nu eşti conştient de lucrurile pe care le poţi face, însă pe măsură ce te faci disponibil, Duhul lui Dumnezeu te va ajuta şi va scoate la suprafaţă noi daruri şi talente ascunse.
Domnul te‑a chemat şi te‑a ales. El Se bazează pe tine şi crede în tine. El te‑a socotit credincios şi te‑a abilitat, te‑a înzestrat în mod supranatural să faci lucrarea Lui: „Îi sunt recunoscător lui Isus Cristos, Domnul nostru, care m‑a întărit, pentru că m‑a considerat credincios şi m‑a pus în slujba Lui” (1 Timotei 1:12, versiunea NTR). Caută nevoile din jurul tău; află ce trebuie făcut în casa lui Dumnezeu şi fii inspirat să treci la acţiune. Nu aştepta. Foloseşte‑ţi toate resursele pentru înaintarea Evangheliei. Fii dispus să investeşti şi să te investeşti pentru Evanghelie. Darurile şi talentele pe care le ai sunt „... în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Cristos” (Efeseni 4:12).

Rugăciune:
Doamne scump, Îţi sunt recunoscător şi mă simt onorat pentru privilegiul de a fi în slujba împăcării. Prin mine mulţi ajung la cunoştinţa Evangheliei lui Cristos, pe care ai binevoit să mi‑o încredinţezi. Pasiunea mea pentru Evanghelie este mai aprinsă ca oricând şi mă dedic cu totul vestirii ei, astfel ca neprihănirea Ta să se stabilească în inima oamenilor din întreaga lume, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Matei 25:14‑15; Coloseni 3:23‑24

Cuvântul lui Dumnezeu să‑ţi guverneze viaţa

Cugetă la acestea, ocupă‑te în totul cu ele, pentru ca progresul tău să fie arătat tuturor (1 Timotei 4:15, versiunea Fidela).
Cuvântul lui Dumnezeu are o lucrare în viaţa noastră, iar acest fapt trebuie evidenţiat în trupul lui Cristos.
Creştinul trebuie să aibă o foame nestăvilită pentru Cuvântul Domnului.
Trebuie să îţi deschizi întotdeauna inima şi mintea pentru Cuvântul Lui, pentru ca acesta să te zidească, să te întărească şi să te poziţioneze astfel încât să te bucuri întotdeauna de toate lucrurile pe care Dumnezeu ţi le‑a pus la dispoziţie în Cristos.
Să recitim sfatul apostolului Pavel pentru tânărul Timotei din versetul tematic: „Cugetă la acestea, ocupă‑te în totul cu ele...” La ce lucruri se referea? În capitolele precedente, Pavel îi împărtăşise lui Timotei adevăruri specifice, vitale din Cuvântul lui Dumnezeu; asupra acestor revelaţii îl îndeamnă să cugete. Dacă Duhul Sfânt a considerat că este de folos să îi dea aceste sfaturi vitale lui Timotei prin apostolul Pavel, ele sunt la fel de importante şi astăzi pentru noi.
Noi trebuie să medităm în mod consecvent la revelaţia Cuvântului lui Dumnezeu pe care am primit‑o.
Observă că el i‑a spus: „ocupă‑te în totul cu ele...” Aceasta înseamnă să îi dai Cuvântului lui Dumnezeu putere să‑ţi guverneze viaţa. Lasă‑l să‑ţi domine modul de gândire, să îţi influenţeze cuvintele şi acţiunile.
Acesta trebuie să fie un act conştient, un răspuns deliberat iniţiat de duhul tău faţă de Cuvântul lui Dumnezeu. Rezultatul acestei acţiuni este că „progresul” tău va fi văzut de toţi. Cuvântul „progres” provine în acest text din traducerea din original a termenului grecesc „prokope,” care înseamnă promovare, progres sau avansare.
Aceasta înseamnă că progresul tău devine evident atunci când laşi Cuvântul lui Dumnezeu să îţi guverneze viaţa. Mai mult, expresia „să fie arătat” din versetul tematic se referă la ceva mai mult decât la a fi observat, sau văzut. Provine din traducerea termenului grecesc „phaneros,” care înseamnă „a se răspândi dincolo de graniţă.” Succesul tău se va „răspândi dincolo de graniţă,” devenind cunoscut, pe măsură ce vei medita la Cuvântul lui Dumnezeu. Ce binecuvântare!


Rugăciune:
Dragă Tată, progresul meu este vizibil şi de neoprit. Prosper în tot ce întreprind, pentru că trăiesc în şi prin Cuvântul lui Dumnezeu, fiind inspirat întotdeauna de Duhul Sfânt să produc excelenţă. Îţi mulţumesc pentru înţelepciunea Ta care mă propulsează să acţionez mereu pe baza Cuvântului Tău, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Psalmul 1:1‑3; Iosua 1:8

marți, 21 martie 2017

Fără imposibilităţi

Isus a răspuns: „Tu zici: „Dacă poţi!”… Toate lucrurile îi sunt cu putinţă celui ce crede!” (Marcu 9:23).

Viaţa creştinului este una a posibilităţilor
nelimitate. Nimic nu este prea greu sau de
neatins pentru tine, dacă ai credinţă şi încredere în
Cuvântul lui Dumnezeu. Isus nu a spus: „Toate lucrurile
Îi sunt cu putinţă doar lui Dumnezeu,” ci a zis: „Toate
lucrurile îi sunt cu putinţă celui ce crede!” Aceasta
înseamnă că poţi face orice şi poţi fi tot te‑a destinat
Dumnezeu să fii dacă îţi pui credinţa în acţiune.
În loc să fii descurajat de situaţiile care îţi pun la încercare credinţa, fii încântat, deoarece acestea reprezintă oportunitatea ta de a manifesta slava lui
Dumnezeu.
Nu contează cât de puternici sunt adversarii tăi; tu vei ieşi întotdeauna învingător.
Crede şi acţionează în baza Cuvântului lui Dumnezeu. Pune‑ţi credinţa în
practică.
Refuză să iei în considerare circumstanţele.
Povestea lui Avraam şi a Sarei este o sursă de inspiraţie şi demonstrează că, într‑adevăr, orice este posibil dacă ai credinţă.
Biblia spune că, nădăjduind
împotriva oricărei evidenţe, Avraam a crezut că va deveni tatăl multor neamuri, potrivit Cuvântului lui Dumnezeu
(Romani 4:18‑21).
El avea în jur de o sută de ani, în timp
ce Sara avea nouăzeci (Geneza 17:17). Cu toate acestea, când Dumnezeu i‑a spus că Sara îi va naşte un copil, el a crezut.
Biblia spune: „Şi, fiindcă n‑a fost slab în credinţă, el nu s‑a uitat la trupul său care era îmbătrânit – avea aproape o sută de ani – nici la faptul că Sara nu mai
putea să aibă copii.
El nu s‑a îndoit de făgăduinţa lui
Dumnezeu, prin necredinţă, ci, întărit prin credinţa lui, I‑a dat slavă lui Dumnezeu” (Romani 4:19‑20).
Unii oameni îşi pierd de multe ori speranţa, întrebându‑se de ce nu au primit slujba, contractul, promoţia sau banii pentru care s‑au rugat şi au postit. Alţii
se plâng că promisiunile lui Dumnezeu nu se împlinesc în viaţa lor suficient de repede; aceasta se întâmplă
deoarece ei nu acţionează în credinţă. Credinţa nu ia în considerare circumstanţele naturale, dar acţionează
prompt la Cuvântul lui Dumnezeu. Credinţa funcţionează
întotdeauna. Isus a zis că dacă ai credinţă cât un grăunte de muştar poţi să‑i spui şi unui munte să se mute şi se va
supune; cu alte cuvinte, nimic nu îţi va fi imposibil (Matei 17:20).

Dragă Tată, Cuvântul Tău este viaţa mea
şi în el viitorul meu este sigur. Umblu
în binecuvântări veşnice, pentru că
puterea Cuvântului Tău acţionează în
mine şi îmi asigură întotdeauna succesul,
productivitatea şi dezvoltarea. Îmi pun
toată încrederea în Tine, ştiind că nici o
situaţie nu este dincolo de autoritatea
şi de puterea Cuvântului Tău, prin care
trăiesc şi supun circumstanţele, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR:
Matei 17:20; Ioan 11:25‑26;
Filipeni 4:13

vineri, 17 martie 2017

Maturizează‑te în credinţă

Cât despre mine, fraţilor, nu v‑am putut vorbi ca unor oameni duhovniceşti, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumeşti, ca unor prunci în Cristos (1 Corinteni 3:1).
În 1 Petru 2:2, Biblia spune: „şi, ca nişte prunci născuţi de curând, să doriţi laptele duhovnicesc şi curat, pentru ca prin el să creşteţi spre mântuire.” Aici, Petru se referă la creştinii care au fost mântuiţi de scurt timp şi trebuie să se hrănească cu laptele duhovnicesc şi curat al Cuvântului lui Dumnezeu, care îi va ajuta să crească, ceea ce este foarte bine. Însă, în 1 Corinteni 3, Pavel nu se referă la pruncii în credinţă. 
El foloseşte termenul grecesc „nepios” care se referă persoane imature, copilăreşti în comportament, în atitudine, în înţelegere şi în comunicare. El mustră omul „nepios,” deoarece acesta încă are nevoie de lapte, chiar dacă nu mai este de mult un copil. El a spus: „V‑am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteaţi suferi; şi nici acum chiar nu le puteţi suferi” (1 Corinteni 3:2). Tot aşa este şi atunci când le spunem oamenilor care sunt creştini de mai mult timp: „Dumnezeu te va vindeca astăzi. El va crea o cale pentru tine acolo unde nu există nici una. 
El va purta luptele tale; doar stai deoparte şi vei vedea scăparea venind de la Domnul.” Aceasta este o mentalitate pentru „nepios” – pentru pruncii în credinţă.
Creştinii maturi nu stau deoparte aşteptând să vadă scăparea venind de la Domnul; simţurile lor spirituale sunt antrenate, aşa că ei merg în ofensivă pentru a obţine ceea ce le aparţine de drept. Biblia spune: „Pentru că oricine foloseşte lapte este fără experienţă în cuvântul dreptăţii, pentru că este prunc; iar hrana tare este pentru cei maturi, care, prin obişnuinţă, au simţurile deprinse să deosebească binele şi răul” (Evrei 5:13‑14, versiunea GBV). Galateni 4:1 spune: „Dar, câtă vreme moştenitorul este nevârstnic (nepios), eu spun că nu se deosebeşte cu nimic de un rob, măcar că este stăpân pe tot.” Ai prins ideea? Deşi moştenirea îi aparţine, el va rămâne ca un rob cât timp este nevârstnic. Nu acesta este visul lui Dumnezeu pentru copiii Lui, ci El vrea ca aceştia să se maturizeze din punct de vedere spiritual. Numai Cuvântul lui Dumnezeu te poate face să creşti puternic şi neclintit în credinţă. Tratează Cuvântul lui Dumnezeu cu toată atenţia; acesta te va zidi pe plan spiritual, mental şi emoţional şi te va face un campion în viaţă.

Rugăciune :
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că îmi edifici duhul prin Cuvântul Tău, care generează în mine o credinţă puternică, biruitoare. Cuvântul Tău este lumina mea şi viaţa mea; îl preţuiesc mai mult decât hrana şi îl doresc cum doreşte un cerb izvoarele de apă, în Numele lui Isus. Amin.
STUDIU SUPLIMENTAR
2 Petru 3:18;
Efeseni 4:14‑15;
Romani 10:17

joi, 16 martie 2017

Înţelepciune prin Cuvântul lui Dumnezeu

Nechibzuinţa este legată în inima unui copil, dar nuiaua disciplinării o va alunga departe de la el (Proverbe 22:15, versiunea Fidela).
Există oameni care nu fac niciodată alegerile corecte, care nu iau niciodată deciziile bune şi care nu pun niciodată întrebările potrivite. Ce li s‑a întâmplat acestor oameni? Cum au devenit ei astfel? Răspunsul se află în versetul tematic. Spune: „Nechibzuinţa este legată în inima unui copil...” Apoi spune că nuiaua disciplinării o va alunga departe de la el.
Sintagma „nuiaua disciplinării” nu reprezintă o nuia sau un ciomag; acestea ar putea fi folositoare în anumite cazuri, însă „nuiaua disciplinării” este Cuvântul lui Dumnezeu din gura ta, iar Cuvântul lui Dumnezeu este înţelepciunea lui Dumnezeu.
Aceasta înseamnă că înţelepciunea lui Dumnezeu, venită din gura ta, va alunga nechibzuinţa de la un copil, astfel încât, pe măsură ce va creşte, va deveni mai înţelept. Apostolul Pavel sugera acest lucru în a doua sa epistolă către Timotei.
El l‑a însărcinat să persiste în studierea Cuvântului lui Dumnezeu, pe care îl studiase din copilărie şi care îl făcuse înţelept: „Din copilărie cunoşti Sfintele Scripturi, care‑ţi pot da înţelepciunea ce duce la mântuire prin credinţa în Cristos Isus” (2 Timotei 3:15, versiunea NTR). Nechibzuinţa este legată în inima unui copil, dar nuiaua disciplinării o va alunga departe de la el (Proverbe 22:15, versiunea Fidela). Înţelepciune prin Cuvântul lui Dumnezeu 16 JOI Mulţi au crescut fără a beneficia de corecţia venită din gura unui om neprihănit. Prin urmare, au crescut în nechibzuinţă, care a prins rădăcini în inima lor şi au continuat să ia decizii neînţelepte care i‑au făcut victime în viaţă. Aceasta se poate schimba dacă aceşti oameni se lipesc de Cuvântul lui Dumnezeu şi încep să îl trăiască. Dacă îl ai în tine,
Cuvântul Domnului îţi va da discernământ şi te va face perspicace şi înţelept. Psalmul 119:98 spune:„Poruncile Tale mă fac mai înţelept...”
Studiind Cuvântul Domnului şi meditând asupra lui, mentalitatea ta va fi elevată pentru a gândi ca Dumnezeu. Astfel vei deveni un om de excelenţă, pătrunzător şi foarte inspirat. Deschide‑ţi inima pentru Cuvântul lui Dumnezeu şi vei umbla întotdeauna în înţelepciunea lui Dumnezeu, îndeplinind voia Lui desăvârşită. Aleluia!

Rugăciune :
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că îmi descoperi înţelepciunea Ta în Cuvântul Tău care mă conduce în toate căile mele. Cuvântul Tău în inima mea mă face înţelept şi îmi conferă excelenţă. Viaţa mea merge din slavă în slavă, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Iosua 1:8; 
2 Timotei 3:15;
Coloseni 3:16


marți, 14 martie 2017

Fãureşte-ţi lumea ta

Prin credinţă pricepem că lumile au fost întocmite prin Cuvântul lui Dumnezeu, astfel că cele văzute n‑au fost făcute din cele care se arată (Evrei 11:3, versiunea GBV). Versetul tematic este plin de putere!
Pentru a înţelege semnificaţia lui completă trebuie să privim cu atenţie câteva cuvinte‑cheie. Primul dintre acestea este cuvântul „lumile,” care provine din traducerea din original a termenului grecesc „aion.” Aion se referă la cursul vieţii: lucrurile care au legătură cu tine şi cu mediul tău ambiant.
Se referă la această lume aşa cum este ea: sistemele şi direcţia ei – veacurile sau erele succesive ale oamenilor şi societăţilor (e.g. „Era împăraţilor romani,” sau „viaţa unei celebrităţi,” etc.).
Un alt termen‑cheie este „Cuvântul” care provine din traducerea din original a grecescului „rhema.” Rhema se referă la Cuvântul pe care Dumnezeu îl rosteşte, pe care i‑l adresează în mod direct, particular duhului uman. Este diferit de Cuvântul Logos (Cuvântul revelat cu caracter general, în totalitatea lui) al lui Dumnezeu, care a creat lumea: „La început era Cuvântul (Logos), şi Cuvântul (Logos) era cu Dumnezeu, şi Cuvântul (Logos) era Dumnezeu” (Ioan 1:1). Însă versetul tematic nu vorbeşte despre crearea tuturor lucrurilor, ci spune: „Prin credinţă înţelegem că au fost urzite lumile prin Cuvântul lui Dumnezeu...” (Evrei 11:3, versiunea Fidela). Se referă la viaţa şi la aion‑ul tău: la modul în care îţi foloseşti credinţa pentru a‑ţi făuri, repara, aranja sau modela viaţa şi lumea pentru a se sincroniza cu voia perfectă a lui Dumnezeu.
Acelaşi lucru l‑au făcut marii oameni ai credinţei: ei şi‑au „făurit” lumea prin intermediul Cuvântului Rhema al lui Dumnezeu. Acesta este un alt cuvânt‑cheie: „a făuri” care provine din traducerea din original a termenului grecesc „katartizo.” Înseamnă a forma, a repara, a ordona, a aranja şi a modela. Marii oameni ai credinţei au primit „Rhema” de la Dumnezeu şi şi‑au corectat, şi‑au modelat vremurile cu acel „Rhema” – Cuvântul rostit.
Domnul Isus a zis: „Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu” (Matei 4:4, versiunea Fidela). Acesta este „Rhema.” Când Dumnezeu îţi vorbeşte în inima ta, El îţi transmite Cuvântul Său „Rhema” pe care Se aşteaptă să îl declari.
Foloseşte‑l pentru a‑ţi făuri viaţa şi viitorul.
Proclamaţie: Domnul mi‑a dat control asupra a tot ce are legătură cu mine. Refuz să fiu o victimă. Trăiesc în victoria şi în autoritatea pe care le am în Cristos. Credinţa mea se întăreşte pe măsură ce îmi dedic inima studierii Cuvântului lui Dumnezeu şi mă face neclintit în orice vreme. Aleluia!
STUDIU SUPLIMENTAR:
Romani 10:8; Evrei 13:5‑6;Efeseni 6:17

duminică, 12 martie 2017

Supune‑ţi simţămintele Cuvântului lui Dumnezeu

Dacă Îl mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L‑a înviat din morţi, vei fi mântuit (Romani 10:9).
Când îi întrebi pe unii creştini: „Cum ştii sigur că eşti mântuit?” mulţi vor spune: „Acum mă simt mai aproape de Dumnezeu”; însă acest răspuns este greşit. Mântuirea sau naşterea din nou nu are nici o legătură cu modul în care te simţi. Faptul că te „simţi” mai aproape de Dumnezeu nu te aduce mai aproape de El decât orice alt credincios care poate nu „simte” aceasta. Apropierea de Domnul nu are nici o legătură cu sentimentele; nu depinde decât de credinţă. Biblia spune: „Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă...” (Efeseni 2:8). Noi nu suntem produsul sentimentelor noastre sau a ceea ce ne spune mintea noastră; noi suntem cine şi ce spune Dumnezeu că suntem. Refuză să te laşi condus de sentimente sau emoţii. Refuză să te laşi dominat de simţurile tale fizice. O parte a strategiei lui Satan este să îi facă pe oameni sclavii sentimentelor lor. De aceea trebuie să te „împotriveşti” sentimentelor tale care contrazic ce spune Dumnezeu. Supune‑ţi simţămintele domniei Cuvântului lui Dumnezeu. Cu privire la mântuire, Biblia spune că dacă mărturiseşti cu gura ta că Isus Cristos este Domn peste viaţa ta şi crezi în inima ta că Dumnezeu L‑a înviat din morţi, mântuirea este a ta. Eşti propulsat din împărăţia întunericului în Împărăţia luminii (Romani 10:9). Imediat, eşti născut din nou, având viaţa şi natura lui Dumnezeu în duhul tău.
Cuvântul lui Dumnezeu este dovada că eşti născut din nou, nu sentimentele tale. În Romani 8:16, Biblia spune: „Însuşi Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu.” Sentimentele pot fi înşelătoare; acestea se schimbă în funcţie de situaţie şi de circumstanţe, însă Cuvântul lui Dumnezeu este neschimbător.
Crede, acceptă şi trăieşte doar ce este conform Cuvântului lui Dumnezeu. 
Rugăciune : Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m‑ai adus într‑o viaţă care trece dincolo de percepţia naturală. Înfloresc în binecuvântările mântuirii, ale eliberării, ale ale sănătăţii divine, protecţiei, ale bunăstării şi ale întregirii, pe care Cristos le‑a câştigat pentru mine prin moartea, îngroparea şi învierea Lui, în Numele lui Isus. Amin. 
STUDIU SUPLIMENTAR:
Romani 10:9‑10; Romani 8:5‑9; Romani 8:12‑15