marți, 21 martie 2017

Fără imposibilităţi

Isus a răspuns: „Tu zici: „Dacă poţi!”… Toate lucrurile îi sunt cu putinţă celui ce crede!” (Marcu 9:23).

Viaţa creştinului este una a posibilităţilor
nelimitate. Nimic nu este prea greu sau de
neatins pentru tine, dacă ai credinţă şi încredere în
Cuvântul lui Dumnezeu. Isus nu a spus: „Toate lucrurile
Îi sunt cu putinţă doar lui Dumnezeu,” ci a zis: „Toate
lucrurile îi sunt cu putinţă celui ce crede!” Aceasta
înseamnă că poţi face orice şi poţi fi tot te‑a destinat
Dumnezeu să fii dacă îţi pui credinţa în acţiune.
În loc să fii descurajat de situaţiile care îţi pun la încercare credinţa, fii încântat, deoarece acestea reprezintă oportunitatea ta de a manifesta slava lui
Dumnezeu.
Nu contează cât de puternici sunt adversarii tăi; tu vei ieşi întotdeauna învingător.
Crede şi acţionează în baza Cuvântului lui Dumnezeu. Pune‑ţi credinţa în
practică.
Refuză să iei în considerare circumstanţele.
Povestea lui Avraam şi a Sarei este o sursă de inspiraţie şi demonstrează că, într‑adevăr, orice este posibil dacă ai credinţă.
Biblia spune că, nădăjduind
împotriva oricărei evidenţe, Avraam a crezut că va deveni tatăl multor neamuri, potrivit Cuvântului lui Dumnezeu
(Romani 4:18‑21).
El avea în jur de o sută de ani, în timp
ce Sara avea nouăzeci (Geneza 17:17). Cu toate acestea, când Dumnezeu i‑a spus că Sara îi va naşte un copil, el a crezut.
Biblia spune: „Şi, fiindcă n‑a fost slab în credinţă, el nu s‑a uitat la trupul său care era îmbătrânit – avea aproape o sută de ani – nici la faptul că Sara nu mai
putea să aibă copii.
El nu s‑a îndoit de făgăduinţa lui
Dumnezeu, prin necredinţă, ci, întărit prin credinţa lui, I‑a dat slavă lui Dumnezeu” (Romani 4:19‑20).
Unii oameni îşi pierd de multe ori speranţa, întrebându‑se de ce nu au primit slujba, contractul, promoţia sau banii pentru care s‑au rugat şi au postit. Alţii
se plâng că promisiunile lui Dumnezeu nu se împlinesc în viaţa lor suficient de repede; aceasta se întâmplă
deoarece ei nu acţionează în credinţă. Credinţa nu ia în considerare circumstanţele naturale, dar acţionează
prompt la Cuvântul lui Dumnezeu. Credinţa funcţionează
întotdeauna. Isus a zis că dacă ai credinţă cât un grăunte de muştar poţi să‑i spui şi unui munte să se mute şi se va
supune; cu alte cuvinte, nimic nu îţi va fi imposibil (Matei 17:20).

Dragă Tată, Cuvântul Tău este viaţa mea
şi în el viitorul meu este sigur. Umblu
în binecuvântări veşnice, pentru că
puterea Cuvântului Tău acţionează în
mine şi îmi asigură întotdeauna succesul,
productivitatea şi dezvoltarea. Îmi pun
toată încrederea în Tine, ştiind că nici o
situaţie nu este dincolo de autoritatea
şi de puterea Cuvântului Tău, prin care
trăiesc şi supun circumstanţele, în
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR:
Matei 17:20; Ioan 11:25‑26;
Filipeni 4:13

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu