joi, 9 martie 2017

Binecuvântãrile şi privilegiul rugãciunii

Isus le‑a spus o pildă, ca să le arate că trebuie să se roage necurmat şi să nu se lase (Luca 18:1). Viaţa triumfătoare, care este rânduită de Dumnezeu şi reprezintă voia Lui pentru tine în Cristos, nu este posibilă fără rugăciune. Biblia spune: „... Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit” (Iacov 5:16). 

Creştinii care nu fructifică binecuvântările şi privilegiile pe care acea rugăciune le prevede, ajung repede victime în viaţă.
Rugăciunea este un privilegiu pentru noi, un drept care ne‑a fost dat de a ne apropia de Tatăl cu credinţă, prin Cuvântul Lui şi prin Duhul Sfânt. Iar Tatăl vrea ca noi să beneficiem de această oportunitate de părtăşie. În Luca 18:1, Isus le‑a spus celor care Îl urmau: „... că trebuie să se roage necurmat şi să nu se lase.” În pilda respectivă El a subliniat legătura pe care o avem cu Tatăl în această comunicare neîntreruptă care consolidează credinţa. Este unul dintre cele mai frumoase beneficii ale rugăciunii alături de antrenarea duhului tău. Prin urmare, trebuie să fii un creştin care se roagă, nu unul care „se joacă”; ia‑ţi în serios viaţa de rugăciune şi practicarea ei.
Rugăciunea nu este ceva ce faci atunci când ai o nevoie. Aici greşesc mulţi oameni. Ei văd rugăciunea ca pe un mod de a Îi cere lui Dumnezeu ceva, în timp ce scopul suprem al rugăciunii este părtăşia – o comuniune profundă cu Duhul Sfânt. Atunci când petreci timp în părtăşie cu Domnul, vei fi mereu sincronizat cu Duhul Sfânt; voia şi scopul Lui vor fi clare pentru tine. Puterea şi importanţa rugăciunii nu se concretizează doar în răspunsurile pe care le primim atunci când ne rugăm, ci mai ales în impactul pe care rugăciunea îl are asupra duhului nostru. Înţelege că înainte să ceri, Dumnezeu te aude. Totuşi, o parte a rugăciunii, în special rugăciunea în alte limbi, influenţează duhul tău şi îl face să strălucească. Atunci când te rogi des în alte limbi, gloria lui Dumnezeu este revelată în omul tău dinăuntru, ajutându‑te să funcţionezi cu înţelepciune divină. 

Rugăciune :
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru privilegiul rugăciunii, impactul acesteia şi pentru pentru extraordinarele binecuvântări pe care le aduce în duhul meu. Prin părtăşia cu Tine, duhul îmi este antrenat să discearnă şi să umble în voia Ta desăvârşită, manifestând excelenţă întotdeauna, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR Iacov 5:16‑17;Iuda 1:20; 1 Corinteni 14:14‑15

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu