luni, 6 martie 2017

Un principiu care funcţioneazã

Să nu fiţi iubitori de bani. Mulţumiţi‑vă cu ce aveţi, căci El însuşi a zis: „Nicidecum n‑am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.” Aşa că putem zice plini de încredere: „Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme: ce mi‑ar putea face omul?” (Evrei 13:5‑6). 

În versetul tematic, Duhul Sfânt ne dă un sfat important. El spune să nu fim iubitori de bani, ci să fim mulţumitori pentru ce avem. El ar fi putut să Se oprească acolo, însă nu a făcut‑‑o, ci a mers mai departe şi ne‑a explicat de ce a făcut această afirmaţie: „Nicidecum n‑am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.”
Din nou, El ar fi putut să Se oprească acolo, amintindu‑ne o promisiune, şi tot era bine. Însă El merge mai departe şi în versetul următor ne revelează ceva mult mai profund: „Aşa că putem zice plini de încredere: «Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme: ce mi‑ar putea face omul?»” Aceasta schimbă totul! Nu mai este doar o promisiune, ci ne este descoperit un principiu.
El Îşi bazează sfatul pe următorul principiu: „Dumnezeu a zis, aşa că şi noi putem spune plini de încredere...” Dumnezeu ţi‑a dat Cuvântul Lui pentru a putea spune ceva plin de încredere, în acord cu ceea ce El a spus deja. Aceasta este ceea ce îţi schimbă viaţa. Promisiunea nu îţi schimbă viaţa; principiul da.
Însă principiul nu intră în operare până când nu acţionezi pe baza lui. În aplicarea principiului, nu trebuie să „citezi” ceea ce a zis Dumnezeu. Versetul tematic nu spune: „El a zis: «Nicidecum n‑am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi», aşa că putem zice plini de încredere: «Nicidecum n‑am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi»”; nu! El nu a zis să repeţi. Să rosteşti aceleaşi lucruri în învoire înseamnă să ai propriul tău răspuns de credinţă faţă de Cuvântul Său, pe baza înţelegerii şi a încrederii tale în ceea ce a spus Dumnezeu. Înseamnă să dai un răspuns care este în concordanţă cu ceea ce a spus El.
Acesta este principiul şi el îţi transformă viaţa. Aleluia!

Rugăciune :
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru gloria intensificată pe care o voi experimenta şi astăzi în viaţa mea, proclamând Cuvântul Tău. Sunt un succes, un învingător, un campion pe viaţă, pentru că Isus Cristos îmi este sursa, abilitatea şi destoinicia. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR 2 Corinteni 4:13; Marcu 11:23

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu