miercuri, 22 martie 2017

Operează în darurile tale pentru El

Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne‑a fost dat: cine are darul prorociei să‑l întrebuinţeze după măsura credinţei lui (Romani 12:6).
În calitate de copii ai lui Dumnezeu, fiecare dintre noi avem ceva particular – Dumnezeu ne‑a înzestrat pe toţi cu daruri unice. Biblia spune: „... dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui: unul într‑un fel, altul într‑altul” (1 Corinteni 7:7).
Tot ceea ce eşti în Cristos – toate darurile, talentele şi abilităţile pe care Dumnezeu ţi le‑a dat – trebuie folosite pentru slava Lui. Orice te‑a învăţat sau te învaţă Dumnezeu, orice lucru pe care ţi l‑a dezvăluit şi te‑a ajutat să îl înţelegi, toate acestea sunt pentru răspândirea Evangheliei.
Prin urmare, găseşte oportunitatea de a le folosi pentru a promova planul Lui de câştigare a sufletelor. Roagă‑te şi gândeşte‑te ce ai putea face pentru Domnul în plus faţă de ceea ce faci acum.
Cum ai putea avea o contribuţie mai mare? Pune‑te la dispoziţia Lui şi dedică‑te pentru ca şi alţii să poată beneficia de darurile pe care Dumnezeu le‑a investit în tine. Poate că nici nu eşti conştient de lucrurile pe care le poţi face, însă pe măsură ce te faci disponibil, Duhul lui Dumnezeu te va ajuta şi va scoate la suprafaţă noi daruri şi talente ascunse.
Domnul te‑a chemat şi te‑a ales. El Se bazează pe tine şi crede în tine. El te‑a socotit credincios şi te‑a abilitat, te‑a înzestrat în mod supranatural să faci lucrarea Lui: „Îi sunt recunoscător lui Isus Cristos, Domnul nostru, care m‑a întărit, pentru că m‑a considerat credincios şi m‑a pus în slujba Lui” (1 Timotei 1:12, versiunea NTR). Caută nevoile din jurul tău; află ce trebuie făcut în casa lui Dumnezeu şi fii inspirat să treci la acţiune. Nu aştepta. Foloseşte‑ţi toate resursele pentru înaintarea Evangheliei. Fii dispus să investeşti şi să te investeşti pentru Evanghelie. Darurile şi talentele pe care le ai sunt „... în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Cristos” (Efeseni 4:12).

Rugăciune:
Doamne scump, Îţi sunt recunoscător şi mă simt onorat pentru privilegiul de a fi în slujba împăcării. Prin mine mulţi ajung la cunoştinţa Evangheliei lui Cristos, pe care ai binevoit să mi‑o încredinţezi. Pasiunea mea pentru Evanghelie este mai aprinsă ca oricând şi mă dedic cu totul vestirii ei, astfel ca neprihănirea Ta să se stabilească în inima oamenilor din întreaga lume, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Matei 25:14‑15; Coloseni 3:23‑24

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu