sâmbătă, 11 martie 2017

Poziţia şi autoritatea ta în ei

El ne‑a înviat împreună şi ne‑a pus să şedem împreună în locurile cereşti, în Cristos Isus (Efeseni 2:6). Versiunea NTR oferă o traducere foarte bună a versetului din Efeseni 1:21. Ne spune că Isus este „mai presus de orice stăpânire şi autoritate şi putere şi domnie şi de orice nume care este numit, nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor.” Putem realiza foarte multe lucruri dacă aplicăm adevărul important care ne este dezvăluit în acest verset.
Mulţi creştini păstrează tăcerea în privinţa anumitor subiecte, ca şi când ar fi nişte neputincioşi, sau nişte victime ale vieţii. Dacă şi‑ar descoperi poziţia şi abilitatea în Cristos, slava şi puterea pe care o deţin în Numele Lui, lucrurile ar sta altfel.
Noi suntem aşezaţi împreună cu Cristos într‑un loc de putere, într‑o poziţie de autoritate. Acesta nu este un basm. Noi avem stăpânirea Lui. El ţi‑a dat atât împuternicirea legală cât şi abilitatea de a face uz de Numele Său ca de un instrument. Numele care este mai presus de orice guvern, de orice instituţie, de orice nume sau de orice titlu care ar putea fi conferit, atât în lumea de acum, cât şi în cea viitoare.
Isus Cristos este Domn peste toate, este Dumnezeul oricărei făpturi. Ştiind acest lucru, tu poţi şi ar trebui să opreşti războaiele, epidemiile, răutăţile, primejdiile şi dezastrele pe care diavolul şi cohortele lui le plănuiesc în întreaga lume. Psalmul 46:9 spune: „El a pus capăt războaielor până la marginea pământului...” Să pui capăt acestor lucruri este o sarcină simplă.
Isus a zis: „Vă mai spun iarăşi că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu care este în ceruri” (Matei 18:19). Pune capăt acestor lucruri. Noi suntem la conducere! Uzează de autoritatea şi de puterea Numelui Său în rugăciunea de învoire pentru a avea o viaţă glorioasă. Apelează la această autoritate pentru a instaura pacea în casa ta, în cartierul tău, în oraşul tău şi în ţara ta. Foloseşte‑o pentru a împlini lucrarea neprihănirii şi pentru a îndeplini voia lui Dumnezeu în lumea ta. Uneşte‑te cu alt credincios, ori cu soţul sau cu soţia ta pentru a cere în învoire ceva ce doreşti să se împlinească sau să se schimbe, după standardul Cuvântului lui Dumnezeu. Decretează în Numele Domnului Isus schimbările specifice pe care le doreşti în baza poziţiei şi a autorităţii tale în Cristos şi astfel vei obţine o mărturie.
Slavă lui Dumnezeu! 
Rugăciune : Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru poziţia, pentru autoritatea şi pentru abilitatea pe care le am în Cristos! Sunt aşezat cu Cristos în locurile cereşti, cu mult deasupra necazurilor, a pericolelor şi greutăţilor, a a influenţelor corupte ale acestei lumi. Triumf şi stăpânesc asupra circumstanţelor astăzi şi întotdeauna, în Numele lui Isus. Amin. 
STUDIU SUPLIMENTAR: Efeseni 2:5‑6; Filipeni 2:9‑10

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu