duminică, 12 martie 2017

Supune‑ţi simţămintele Cuvântului lui Dumnezeu

Dacă Îl mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L‑a înviat din morţi, vei fi mântuit (Romani 10:9).
Când îi întrebi pe unii creştini: „Cum ştii sigur că eşti mântuit?” mulţi vor spune: „Acum mă simt mai aproape de Dumnezeu”; însă acest răspuns este greşit. Mântuirea sau naşterea din nou nu are nici o legătură cu modul în care te simţi. Faptul că te „simţi” mai aproape de Dumnezeu nu te aduce mai aproape de El decât orice alt credincios care poate nu „simte” aceasta. Apropierea de Domnul nu are nici o legătură cu sentimentele; nu depinde decât de credinţă. Biblia spune: „Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă...” (Efeseni 2:8). Noi nu suntem produsul sentimentelor noastre sau a ceea ce ne spune mintea noastră; noi suntem cine şi ce spune Dumnezeu că suntem. Refuză să te laşi condus de sentimente sau emoţii. Refuză să te laşi dominat de simţurile tale fizice. O parte a strategiei lui Satan este să îi facă pe oameni sclavii sentimentelor lor. De aceea trebuie să te „împotriveşti” sentimentelor tale care contrazic ce spune Dumnezeu. Supune‑ţi simţămintele domniei Cuvântului lui Dumnezeu. Cu privire la mântuire, Biblia spune că dacă mărturiseşti cu gura ta că Isus Cristos este Domn peste viaţa ta şi crezi în inima ta că Dumnezeu L‑a înviat din morţi, mântuirea este a ta. Eşti propulsat din împărăţia întunericului în Împărăţia luminii (Romani 10:9). Imediat, eşti născut din nou, având viaţa şi natura lui Dumnezeu în duhul tău.
Cuvântul lui Dumnezeu este dovada că eşti născut din nou, nu sentimentele tale. În Romani 8:16, Biblia spune: „Însuşi Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu.” Sentimentele pot fi înşelătoare; acestea se schimbă în funcţie de situaţie şi de circumstanţe, însă Cuvântul lui Dumnezeu este neschimbător.
Crede, acceptă şi trăieşte doar ce este conform Cuvântului lui Dumnezeu. 
Rugăciune : Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m‑ai adus într‑o viaţă care trece dincolo de percepţia naturală. Înfloresc în binecuvântările mântuirii, ale eliberării, ale ale sănătăţii divine, protecţiei, ale bunăstării şi ale întregirii, pe care Cristos le‑a câştigat pentru mine prin moartea, îngroparea şi învierea Lui, în Numele lui Isus. Amin. 
STUDIU SUPLIMENTAR:
Romani 10:9‑10; Romani 8:5‑9; Romani 8:12‑15

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu