duminică, 5 martie 2017

Moştenirea ta prin Cuvântul Lui Dumnezeu

Şi acum, fraţilor, vă încredinţez în mâna lui Dumnezeu şi a Cuvântului harului Său care vă poate zidi sufleteşte şi vă poate da moştenirea împreună cu toţi cei sfinţiţi (Faptele apostolilor 20:32).
Partea finală a versetului tematic spune despre Cuvântul lui Dumnezeu că este capabil „să îţi deaˮ o moştenire printre cei sfinţiţi. Duhul lui Dumnezeu, prin apostolul Pavel, îi adresează acest mesaj bisericii. De ce le‑ar fi transmis El aceasta creştinilor care deja au o moştenire în Isus Cristos? Motivul este clar. În primul rând, înţelege că El nu vorbea despre dreptul de proprietate asupra moştenirii, ci de punerea în posesie a moştenirii.
Da, în mod legal, toate lucrurile sunt ale tale în Cristos Isus, dar există şi rebeliuni împotriva autorităţii – venite din partea lui Satan şi a cohortelor lui ‑ care încearcă adesea să împiedice oamenii de a se bucura de moştenirea lor.
Prin Duhul Sfânt, Pavel declară despre Cuvântul Domnului că acesta este capabil să te pună în posesia moştenirii tale, pentru a te bucura de ea, indiferent de acţiunile vrăşmaşului. Acest lucru ne aduce bucurie deplină, împlinire şi glorie în Isus Cristos! Aceasta înseamnă pur şi simplu că bunăstarea şi binecuvântările tale sunt asigurate, indiferent dacă părinţii sau strămoşii tăi ţi‑au lăsat vreo moştenire!
În Cristos, tu ai obţinut o moştenire: „mulţumindu‑I Tatălui, care v‑a învrednicit să aveţi parte de moştenirea sfinţilor în lumină” (Coloseni 1:12).
Petru descrie acea moştenire ca fiind incoruptibilă, nealterabilă, intactă şi eternă (1 Petru 1:4). Încă un lucru frumos care trebuie notat este acesta: Duhul Sfânt nu a spus despre Cuvântul Domnului că acesta îţi va aloca o moştenire, ci că îţi va da în posesie moştenirea stabilită.
Cu alte cuvinte, pe măsură ce meditezi la Cuvântul lui Dumnezeu, binecuvântările devin evidente în viaţa ta! Nu este de mirare că Biblia spune: „Pune‑ţi pe inimă aceste lucruri, îndeletniceşte‑te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toţi” (1 Timotei 4:15). Aleluia!

Proclamaţie :
Slava şi neprihănirea din Cuvântul lui Dumnezeu se manifestă vizibil în viaţa mea. Credinţa mea este vie şi produce rezultate pe măsură ce pun în aplicare Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu în gura mea determină circumstanţele să se alinieze la voia Lui desăvârşită pentru viaţa mea şi îmi conferă toată binecuvântările care mi‑au fost pregătite în Cristos, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR 2 Timotei 2:15; 1 Timotei 4:15; 1 Timotei 6:12

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu