miercuri, 22 martie 2017

Cuvântul lui Dumnezeu să‑ţi guverneze viaţa

Cugetă la acestea, ocupă‑te în totul cu ele, pentru ca progresul tău să fie arătat tuturor (1 Timotei 4:15, versiunea Fidela).
Cuvântul lui Dumnezeu are o lucrare în viaţa noastră, iar acest fapt trebuie evidenţiat în trupul lui Cristos.
Creştinul trebuie să aibă o foame nestăvilită pentru Cuvântul Domnului.
Trebuie să îţi deschizi întotdeauna inima şi mintea pentru Cuvântul Lui, pentru ca acesta să te zidească, să te întărească şi să te poziţioneze astfel încât să te bucuri întotdeauna de toate lucrurile pe care Dumnezeu ţi le‑a pus la dispoziţie în Cristos.
Să recitim sfatul apostolului Pavel pentru tânărul Timotei din versetul tematic: „Cugetă la acestea, ocupă‑te în totul cu ele...” La ce lucruri se referea? În capitolele precedente, Pavel îi împărtăşise lui Timotei adevăruri specifice, vitale din Cuvântul lui Dumnezeu; asupra acestor revelaţii îl îndeamnă să cugete. Dacă Duhul Sfânt a considerat că este de folos să îi dea aceste sfaturi vitale lui Timotei prin apostolul Pavel, ele sunt la fel de importante şi astăzi pentru noi.
Noi trebuie să medităm în mod consecvent la revelaţia Cuvântului lui Dumnezeu pe care am primit‑o.
Observă că el i‑a spus: „ocupă‑te în totul cu ele...” Aceasta înseamnă să îi dai Cuvântului lui Dumnezeu putere să‑ţi guverneze viaţa. Lasă‑l să‑ţi domine modul de gândire, să îţi influenţeze cuvintele şi acţiunile.
Acesta trebuie să fie un act conştient, un răspuns deliberat iniţiat de duhul tău faţă de Cuvântul lui Dumnezeu. Rezultatul acestei acţiuni este că „progresul” tău va fi văzut de toţi. Cuvântul „progres” provine în acest text din traducerea din original a termenului grecesc „prokope,” care înseamnă promovare, progres sau avansare.
Aceasta înseamnă că progresul tău devine evident atunci când laşi Cuvântul lui Dumnezeu să îţi guverneze viaţa. Mai mult, expresia „să fie arătat” din versetul tematic se referă la ceva mai mult decât la a fi observat, sau văzut. Provine din traducerea termenului grecesc „phaneros,” care înseamnă „a se răspândi dincolo de graniţă.” Succesul tău se va „răspândi dincolo de graniţă,” devenind cunoscut, pe măsură ce vei medita la Cuvântul lui Dumnezeu. Ce binecuvântare!


Rugăciune:
Dragă Tată, progresul meu este vizibil şi de neoprit. Prosper în tot ce întreprind, pentru că trăiesc în şi prin Cuvântul lui Dumnezeu, fiind inspirat întotdeauna de Duhul Sfânt să produc excelenţă. Îţi mulţumesc pentru înţelepciunea Ta care mă propulsează să acţionez mereu pe baza Cuvântului Tău, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Psalmul 1:1‑3; Iosua 1:8

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu