vineri, 17 martie 2017

Maturizează‑te în credinţă

Cât despre mine, fraţilor, nu v‑am putut vorbi ca unor oameni duhovniceşti, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumeşti, ca unor prunci în Cristos (1 Corinteni 3:1).
În 1 Petru 2:2, Biblia spune: „şi, ca nişte prunci născuţi de curând, să doriţi laptele duhovnicesc şi curat, pentru ca prin el să creşteţi spre mântuire.” Aici, Petru se referă la creştinii care au fost mântuiţi de scurt timp şi trebuie să se hrănească cu laptele duhovnicesc şi curat al Cuvântului lui Dumnezeu, care îi va ajuta să crească, ceea ce este foarte bine. Însă, în 1 Corinteni 3, Pavel nu se referă la pruncii în credinţă. 
El foloseşte termenul grecesc „nepios” care se referă persoane imature, copilăreşti în comportament, în atitudine, în înţelegere şi în comunicare. El mustră omul „nepios,” deoarece acesta încă are nevoie de lapte, chiar dacă nu mai este de mult un copil. El a spus: „V‑am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteaţi suferi; şi nici acum chiar nu le puteţi suferi” (1 Corinteni 3:2). Tot aşa este şi atunci când le spunem oamenilor care sunt creştini de mai mult timp: „Dumnezeu te va vindeca astăzi. El va crea o cale pentru tine acolo unde nu există nici una. 
El va purta luptele tale; doar stai deoparte şi vei vedea scăparea venind de la Domnul.” Aceasta este o mentalitate pentru „nepios” – pentru pruncii în credinţă.
Creştinii maturi nu stau deoparte aşteptând să vadă scăparea venind de la Domnul; simţurile lor spirituale sunt antrenate, aşa că ei merg în ofensivă pentru a obţine ceea ce le aparţine de drept. Biblia spune: „Pentru că oricine foloseşte lapte este fără experienţă în cuvântul dreptăţii, pentru că este prunc; iar hrana tare este pentru cei maturi, care, prin obişnuinţă, au simţurile deprinse să deosebească binele şi răul” (Evrei 5:13‑14, versiunea GBV). Galateni 4:1 spune: „Dar, câtă vreme moştenitorul este nevârstnic (nepios), eu spun că nu se deosebeşte cu nimic de un rob, măcar că este stăpân pe tot.” Ai prins ideea? Deşi moştenirea îi aparţine, el va rămâne ca un rob cât timp este nevârstnic. Nu acesta este visul lui Dumnezeu pentru copiii Lui, ci El vrea ca aceştia să se maturizeze din punct de vedere spiritual. Numai Cuvântul lui Dumnezeu te poate face să creşti puternic şi neclintit în credinţă. Tratează Cuvântul lui Dumnezeu cu toată atenţia; acesta te va zidi pe plan spiritual, mental şi emoţional şi te va face un campion în viaţă.

Rugăciune :
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că îmi edifici duhul prin Cuvântul Tău, care generează în mine o credinţă puternică, biruitoare. Cuvântul Tău este lumina mea şi viaţa mea; îl preţuiesc mai mult decât hrana şi îl doresc cum doreşte un cerb izvoarele de apă, în Numele lui Isus. Amin.
STUDIU SUPLIMENTAR
2 Petru 3:18;
Efeseni 4:14‑15;
Romani 10:17

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu