joi, 5 mai 2016

Cine v-a furat bucuria mantuirii?

Predicarea nevoii continue de marturisire a pacatelor a tinut de-a lungul secolelor crestinii intr-o focalizare pe sine, in locul constientizarii neprihanirii prin Hristos! Aceasta a furat bucuria crestinilor, acea bucurie si elan ce il aveau primii crestini! Bucuria mantuirii s-a transformat in tristete si lupta continua impotriva pacatului! De aici au iesit si crestinii-fariseii care au zis ca nu au nici un pacat deoarece isi implineau propria impresie de neprihanire (in fata oamenilor) si nu pe cea a lui Hristos! (Ionuț Popșea - Marturisirea toxica)

Romani 5:16-21 (VDCC) (Hotararea de iertare definitiva)

16 Şi darul fără plată nu vine ca prin acel unul care a păcătuit; căci judecata venită de la unul a adus osânda; dar darul fără plată, venit în urma multor greşeli, a adus o hotărâre de iertare.
17 Dacă deci prin greşeala unuia singur, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc, în toată plinătatea, harul şi darul neprihănirii, vor domni în viaţă prin acel Unul singur, care este Isus Hristos!)
18 Astfel, dar, după cum printr-o singură greşeală a venit o osândă care a lovit pe toţi oamenii, tot aşa, printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toţi oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viaţa.
19 Căci, după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulţi au fost făcuţi păcătoşi, tot aşa, prin ascultarea unui singur Om, cei mulţi vor fi făcuţi neprihăniţi.
20 Ba încă şi Legea a venit pentru ca să se înmulţească greşeala; dar unde s-a înmulţit păcatul, acolo harul s-a înmulţit şi mai mult;
21 pentru ca, după cum păcatul a stăpânit dând moartea, tot aşa şi harul să stăpânească dând neprihănirea, ca să dea viaţa veşnică, prin Isus Hristos, Domnul nostru.

marți, 13 mai 2014

Autoritatea noastră în Cristos

Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi… (Faptele apostolilor 1:8).
Deşi Satan este creatorul răului şi al răutăţii, nu toate bolile de care suferă oameni vin direct de la diavol. Isus nu a lăsat niciodată să se înţeleagă că toate bolile şi afecţiunile sunt direct conectate cu Satan. Bineînţeles că el are o implicare indirectă, prin faptul că a fost cauza păcatului de la început. Romani 5:12 spune: „De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, şi prin păcat a intrat moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricina că toţi au păcătuit.” Boala este o formă incipientă a morţii; astfel, odată ce păcatul a intrat în lume, a fost urmat de boală.
Unii se întreabă: „Dacă Satan are ceva de-a face cu boala, direct sau indirect, cum pot doctorii să trateze şi să vindece anumite boli şi afecţiuni?”
Ei bine, Satan nu este atotputernic. El nu deţine toată puterea şi nu poate controla toată natura. Prin urmare indiferent ce face Satan, omul obişnuit (lăsând la o parte creştinul) tot are ceva putere şi autoritate; el îşi poate exercita acea autoritate împotriva lui Satan. De exemplu, Biblia ne vorbeşte despre un om din Gadara care era posedat de demoni. Era posedat de o legiune de demoni şi aşa cum Isus trecea pe acolo, el a alergat către El şi I s-a închinat (Marcu 5:6-7). Deşi avea demoni în el, aceştia nu l-au putut împiedica să alerge către Isus. Nu demonii l-au făcut să meargă către Isus; el s-a dus din propria lui voinţă, arătând astfel că demonii nu aveau control absolut asupra lui. Altfel l-ar fi împiedicat să meargă la Isus.
Indiferent ce face Satan, tu ai puterea şi influenţa de a anula orice a făcut el. Fiinţele umane au fost create pentru a fi mai presus de îngeri, iar demonii sunt îngeri căzuţi. Când Dumnezeu a creat omul, i-a acordat putere peste forţele satanice. Însă pentru că omul a căzut în grădina Edenului, şi-a pierdut autoritatea. Isus Cristos a venit să ne redea autoritate în Numele Său, pentru ca ceea ce nu se putea realiza prin abilitate umană, să putem face acum în Numele Său. Slavă Domnului că le-a dat medicilor abilitatea de a trata anumite boli şi afecţiuni, dar unde ei eşuează, noi demonstrăm puterea lui Cristos şi înfăptuim minuni.

Rugăciune:

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru puterea Ta mare care acţionează în mine pentru a vindeca bolnavii şi a înfăptui minuni. Recunosc şi activez autoritatea mea în Cristos pentru a domni ca un rege în această viaţă. Îţi mulţumesc că m-ai făcut un campion, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Luca 10:19; Luca 9:1

Rapsodia Realităţilor ... un devoţional cotidian!
PASTOR CHRIS & ANITA OYACHILOME
MARȚI 13 MAI 2014.

duminică, 11 mai 2014

Mai presus de orice putere…

Şi care este faţă de noi, credincioşii, nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfăşurat-o în Cristos, prin faptul că L-a înviat din morţi şi L-a pus să şadă la dreapta Sa, în locurile cereşti, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie şi de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor (Efeseni 1:19-21).
Tatăl L-a aşezat pe Isus nu doar mai presus de orice domnie şi de orice putere, ci cu mult mai presus decât orice categorie de fiinţe spirituale: căpetenii, prinţi, stăpânitori, autorităţi, tronuri, sau dregători şi decât orice nume care se poate numi. Nume precum cancer, diabet, leucemie, astm, HIV/SIDA etc. se pleacă înaintea Numelui lui Isus. El deţine toată puterea şi autoritatea şi este cu mult mai presus decât regi, preşedinţi şi guverne. El este „... fericitul şi singurul Stăpânitor, împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor” ( 1 Timotei 6:15).
Când Dumnezeu L-a aşezat în acest loc înalt de slavă a pus toate lucrurile sub picioarele Lui şi L-a declarat din punct de vedere legal ca fiind Conducător peste toate lucrurile spre beneficiul Bisericii. Citeşte Efeseni 1:22-23 „El I-a pus totul sub picioare şi L-a dat căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii, care este trupul Lui, plinătatea Celui ce îndeplineşte totul în toţi.”
Biserica este trupul Său.
Aşadar, dacă toate lucrurile au fost aşezate sub picioarele Sale, iar noi suntem trupul Lui, înseamnă că toate lucrurile au fost aşezate sub picioarele Bisericii! Satan este sub picioarele tale. Eşecul, boala, sărăcia şi moartea sunt toate sub picioarele tale. Slavă Domnului!
Nu contează care parte din trup eşti tu. Chiar dacă abia ţi-ai predat inima lui Cristos şi te-ai alăturat Bisericii ieri sau chiar astăzi, tot eşti mai presus de toate lucrurile. Eşti aşezat la dreapta lui Dumnezeu în Cristos Isus; aceasta înseamnă că eşti poziţionat într- un loc de autoritate divină şi putere.
Aşadar domneşte în viaţă şi stăpâneşte peste circumstanţe. Exercită stăpânirea Duhului Sfânt!
Aleluia!

Rugăciune:

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că m-ai aşezat împreună cu Cristos mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie şi de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor! Mă bucur de această binecuvântare extraordinară în timp ce îmi exercit stăpânirea în Cristos, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENUKTAR
Efeseni 2:5-6; 1 Ioan 5:4

Rapsodia Realităţilor ... un devoţional cotidian!
PASTOR CHRIS & ANITA OYACHILOME
DUMINICĂ 11 MAI.

miercuri, 7 mai 2014

Trăieşte în victoria lui Cristos!

"Totuşi, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit (Romani 8:37)."

După ce Domnul Isus li s-a arătat femeilor după Înviere, El le-a salutat: „Bucuraţi-vă!” (Matei 28:9). Acesta era un adevărat strigăt de biruinţă. În 1 Ioan 3:8, Biblia spune: „Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească (să paralizeze, să pulverizeze) lucrările diavolului.” Vrăjmaşul a fost înfrânt, iar lucrările lui paralizate. Isus a făcut deja aceasta lucrare. El nu încearcă să ne facă biruitori astăzi; noi suntem deja mai mult decât biruitori în El.
Unii oameni încă nu au înţeles pe deplin versetul nostru tematic; însă înţelesul lui este transmis foarte clar. A spune că „suntem mai mult decât biruitori” înseamnă că biruinţa asupra adversarului nostru este o concluzie stabilită de multă vreme; noi de acum nu mai sărbătorim înfrângerea sa, ci trăim deja în biruinţă.
Imaginează-ţi un sportiv care câştgă o medalie de aur. El îşi ridică trofeul în semn de celebrare şi toţi spectatorii se bucură împreună cu el. După aceea, organizatorii întrecerii sportive îl anunţă că premiul lui valorează cinci milioane de dolari, care vor fi depozitaţi în contul lui. Imediat după aceea, campionul începe să trăiască la un nivel de viaţă conferit de banii obţinuţi din premiu. Din acel moment, sportivul nu îşi mai celebrează victoria, ci îşi trăieşte victoria, deoarece acum foloseşte banii pe care i-a câştigat. În mod similar, nu mai trebuie să te lupţi cu diavolul, cu teama, cu boala, sau cu eşecul, pentru că ai depăşit acel nivel. Victoria ta asupra celui rău, asupra cohortelor şi lucrărilor întunericului a fost anunţată când Isus le-a dezarmat, le-a paralizat şi a ieşit biruitor asupra lor prin cruce (Coloseni 2:15). Iar tu ai celebrat acea victorie atunci când ai aflat că erai şi tu în Cristos în triumful Său asupra diavolului şi a cohortelor sale. Acum suntem mai mult decât biruitori, trăind în victoria lui Cristos!

Rugăciune:

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m-ai făcut un învingător în această viaţă prin Isus Cristos. Cel care este în mine este mai mare decât cel rău şi decât toate sistemele lumii acesteia. În El am putere, stăpânire şi autoritate asupra bolii, a morţii, a frii pământeşti şi a diavolului. Sunt mai mult decât biruitor, în Numele lui Isus. Amin.

(STUDIU SUPLIMENTAR
1 Ioan 4:4; 2 Corinteni 2:14).

Rapsodia Realităţilor ... un devoţional cotidian!
PASTOR CHRIS & ANITA OYACHILOME
Miercuri 7 MAI.

marți, 6 mai 2014

Pasajul zilei

Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!”  Luca 11:13 

luni, 5 mai 2014

Dumnezeu vrea să fii erudit!

Din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să- ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în Cristos Isus (2 Timotei 3:15).

În 2 Petru 1:5, când apostolul Pavel a spus: „De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa...” el a folosit în original termenul grecesc „gnosis” care a fost tradus prin cuvântul „cunoştinţă”; „Gnosis” reprezintă cunoştinţele pe care le obţii prin activitate intelectuală, sau cunoaşterea bazată pe ştiinţă. Prin urmare, el elaborează aici excelenţa gândirii intelectuale! Dumnezeu doreşte ca tu să îţi pui mintea la contribuţie, să acumulezi cunoaştere intelectuală, să fii inteligent şi informat; practic, să devii un erudit. Iată de ce ţi-a dat o minte sănătoasă, chibzuită (2 Timotei 1:7).
Când Duhul Sfânt intră în viaţa ta, te întregeşte sub toate aspectele.
El aduce sănătate mentală şi perspicacitate intelectuală în viaţa ta. Biblia spune că Isus Cristos este întruchiparea cunoaşterii depline, ceea ce înseamnă că El ştie totul cu privire la orice carieră, domeniu sau disciplină şi poate să transmită minţii tale orice informaţie pe plan profesional, astfel încât în fecare zi a vieţii tale, în orice situaţie te-ai afla, să ştii ce să faci! Mintea ta va fi actvă, iar abilitatea ta intelectuală va funcţiona la potenţialul optim.
Cunoaşterea este foarte importantă. Dacă nu îţi aprofundezi cunoştinţele, ai de pierdut în viaţă şi chiar dacă ai credinţă, poţi fi înşelat cu uşurinţă. Dumnezeu a spus: „Poporul Meu piere din lipsă de cunoştinţă” (Osea 4:6). Iată de ce trebuie să studiezi. Pe lângă cunoaşterea prin revelaţie, Dumnezeu vrea ca tu să acumulezi şi cunoaştere intelectuală. El doreşte ca tu să procedezi cu înţelepciune şi cu excelenţă în toate situaţiile vieţii. Acest fapt devine o realitate pe măsură ce meditezi în mod constant la Cuvântul Său: „Cartea aceasta a Legii sa nu se depărteze de gura ta, ci meditează asupra ei zi si noapte, ca să poţi cunoaşte şi împlini totul în conformitate cu ceea ce este scris în ea. Pentru că atunci vei face calea ta prosperă şi atunci vei proceda cu înţelepciune şi vei avea succes” (Iosua 1:8, versiunea Amplifcată).

Rugăciune:

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru inspiraţia, mângâierea, sfătuirea, călăuzirea şi înţelepciunea pe care le primesc din Cuvântul Tău astăzi şi întotdeauna! Cuvântul Tău mi-a descoperit calea mântuirii şi m-a învăţat să abordez cu înţelepciune toate situaţiile vieţii, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Proverbe 11:9; 1 Timotei 4:15-16

Rapsodia Realităţilor ... un devoţional cotidian!
PASTOR CHRIS & ANITA OYACHILOME
MARTI 6 MAI.

vineri, 2 mai 2014

Cristos: Viaţa de glorie!

În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor în care trebuie să
fim mântuiţi (Faptele apostolilor 4:12).

Sunt oameni care spun: „Eu cred în Isus Cristos, dar nu cred că El este singurul Mesia.” Oricine susţine această mărturisire de credinţă nu cunoaşte Scripturile, deoarece Cuvântul lui Dumnezeu este foarte clar: mântuirea nu se poate obţine în nici un alt mod şi în nici un alt nume, ci doar în Numele lui Isus! Nu poţi să crezi în Isus Cristos şi în acelaşi timp să crezi că mai există şi „altă” cale. El este SINGURA Cale!
El a spus: „… Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine” (Ioan 14:6). Observă că EL nu a spus: „Eu sunt o cale,” ci a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa.” El a fost deopotrivă precis şi categoric! Prin urmare este greşit să spui că există şi alte căi către Dumnezeu, în afară de Isus Cristos.
În Romani 1:4 citm că Isus a fost dovedit cu putere a fi Fiul lui Dumnezeu, potrivit duhului sfinţeniei, prin învierea dintre morţi. Nimeni nu a putut fi descris astfel de-a lungul istoriei, decât Domnul Isus. Scripturile declară cu fermitate că El a fost înviat din morţi şi este viu în vecii vecilor. Nu mai există nici o carte în lume care să declare că vreun lider religios a înviat şi trăieşte şi acum – nici măcar una! Când au murit, toţi ceilalţi lideri şi-au încheiat existenţa. Numai Isus a murit, a fost îngropat, însă a fost înviat prin slava Tatălui şi apoi S-a înălţat fizic la ceruri în trup glorifcat.
Creştinismul nu se numără printre religiile lumii, pentru că nu este o religie.  Este viaţa lui Cristos cel înviat pulsând în trupul uman. Este Divinitatea trăind în umanitate. Este Cristos preluând comanda în carterul general al inimii tale. Astfel, să fii creştin nu înseamnă să pătrunzi într-o religie, ci să vii în Cristos, îmbrăţişând viaţa veşnică de stăpânire, excelenţă, putere, neprihănire şi nesfârşită bucurie care nu se află în altă parte decât în El!

Rugăciune:

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru mântuirea eternă pe care mi-ai dăruit-o în Cristos Isus, Marele Păstor. Viaţa mea este centrată în El. Mă rog ca şi astăzi mulţi să primească acest har de la Dumnezeu, care a adus mântuire pentru toţi oamenii, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Evrei 7:25; Faptele Apostolilor 16:31

Rapsodia Realitatilor, Vineri 2 Mai.

joi, 1 mai 2014

Pasajul Zilei

"Pe când era pe drum, cu ucenicii Săi, Isus a intrat într-un sat. Şi o femeie, numită Marta, L-a primit în casa ei.
Ea avea o soră numită Maria, care s-a aşezat jos la picioarele Domnului, şi asculta cuvintele Lui.
Marta era împărţită cu multă slujire, a venit repede la El, şi I-a zis: „Doamne, nu-Ţi pasă că soru-mea m-a lăsat să slujesc singură? Zi-i dar să-mi ajute.”
Drept răspuns, Isus i-a zis: „Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi şi te frămânţi tu,
dar un singur lucru trebuie. Maria şi-a ales partea cea bună, care nu i se va lua.” Luca 10:38-42

marți, 29 aprilie 2014

Proclamatie pentru credinciosi

Credinţa mea produce rezultate; eu umblu în sănătate divină, victorie, stăpânire şi în puterea Duhului Sfânt astăzi.
Sunt cine spune Dumnezeu că sunt. Am ceea ce spune El că am şi pot ce spune El că pot. Credinţa mea este ceea ce câştgă biruinţa asupra lumii. In Numele lui Isus. Amin.

Pasajul zilei

Însă fiindcă avem acelaşi duh de credinţă, potrivit cu ceea ce este scris: „Am crezut, de aceea am vorbit!” şi noi credem, şi de aceea vorbim.
Şi ştim că Cel ce a înviat pe Domnul Isus, ne va învia şi pe noi împreună cu Isus, şi ne va face să ne înfăţişăm împreună cu voi.
Căci toate aceste lucruri se petrec în folosul vostru, pentru ca harul mare, căpătat prin mulţi, să facă să sporească mulţumirile spre slava lui Dumnezeu.
De aceea, noi nu cădem de oboseală. Ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuşi omul nostru dinăuntru se înnoieşte din zi în zi.
Căci întristările noastre uşoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veşnică de slavă.
Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd; căci lucrurile care se văd, sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd, sunt veşnice. 2 Corinteni 4:13-18

Credinţa primeşte ACUM!

Până acum n-aţi cerut nimic în Numele Meu: cereţi, şi veţi căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină (Ioan 16:24).
Biblia spune că Dumnezeu ştie ce este în inima ta; El ştie ce ai nevoie, chiar înainte să Îi ceri ceva (Matei 6:8). Acum, dacă El ştie cererea ta înainte să I-o spui, aceasta înseamnă că El are deja răspunsul pregătit. Cu toate acestea, El are nevoie de credinţă ca să facă acel răspuns real pentru tine. Responsabilitatea de a primi este a ta. Credinţa nu se bazează doar pe a cere, ci şi pe a primi. Marcu 11:24 spune: „De aceea, vă spun că orice lucru veţi cere când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea!”
Mulţi ştiu cum să ceară, dar nu ştiu cum să primească. În momentul în care ceri ceva în rugăciune, trebuie să crezi că ai primit ceea ce ai cerut; aceasta este credinţa! Însă dacă speri doar că Dumnezeu îţi va răspunde într-o zi, această speranţă nu va funcţiona, chiar dacă o crezi. Deci ia în stăpânire acum ce este al tău: declară că vindecarea, binecuvântarea şi miracolul pe care îl doreşti este al tău acum! Credinţa primeşte acum! Tu spui: „Tată, am cerut cutare şi cutare şi primesc aceste lucruri ACUM, în Numele lui Isus!”
Adu-ţi aminte că nu trebuie să vezi mai întâi ceea ce ai primit cu ochii tăi fizici ca să ştii că sunt ale tale deja; odată ce le-ai luat în posesie cu duhul tău, în curând vor apărea şi în domeniul fizic. Credinţa este substanţa lucrurilor sperate, este titlul de proprietate pentru realităţile nevăzute. Cu alte cuvinte, credinţa spune că ceea ce speri este real şi împlinit. Biblia spune: „Iar credinţa este substanţa lucrurilor sperate, dovada lucrurilor nevăzute” (Evrei 11:1, versiunea Fidela). Aceasta înseamnă că prin credinţă lucrurile pe care speri să le ai devin posesiunile tale în acest moment.
Credinţa nu încearcă să facă ceva să se întâmple, ci credinţa ştie şi acceptă că lucrurile au avut loc deja şi mărturiseşte şi susţine că aceasta este situaţia prezentă. Credinţa ia lucrurile în posesie ACUM!

Proclamaţie:

Credinţa mea produce rezultate; eu umblu în sănătate divină, victorie, stăpânire şi în puterea Duhului azi. Sunt cine spune Dumnezeu că sunt. Am ceea ce spune El că am şi pot ce spune El că pot. Credinţa mea este ceea ce câştgă biruinţa asupra lumii.

STUDIU SUPLIMENTAR
Marcu 11:23; 2 Corinteni 4:13

Rapsodia Realităţilor ... un devoţional cotidian!
PASTOR CHRIS & ANITA OYACHILOME
LUNI, 28 APRILIE 2014.

duminică, 27 aprilie 2014

Pasajul zilei

Dar, în toate acestea, suntem mai mult decât învingători prin Acela care ne-a iubit. Pentru că sunt convins că nici moarte, nici viaţă, nici îngeri, nici stăpâniri, nici cele prezente, nici cele viitoare, nici puteri, nici înălţime, nici adâncime, nici o altă creatură nu va putea să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Hristos Isus, Domnul nostru. Romani 8:37-39