luni, 3 aprilie 2017

Meditare şi celebrare

Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci îţi vei face calea prosperă, atunci vei lucra cu înţelepciune şi vei avea un bun succes (Iosua 1:8, versiunea Amplificată).
Îţi poţi face calea prosperă, poţi propăşi şi avea succes în orice domeniu al vieţii tale, iar cheia pentru realizarea acestor lucruri este meditarea la Cuvântul Domnului: meditare cu celebrare. Literalmente, poţi stabili un timp pentru bunăstarea ta, pentru promovarea ta. Îţi poţi spune: „În următoarele două luni, voi atinge un nivel mai ridicat de succes,” şi aşa va f i, dacă vei medita la Cuvântul lui Dumnezeu.
Meditarea are trei niveluri: Primul nivel este atunci când meditezi în linişte asupra Scripturilor, rostindu‑le în şoaptă, doar pentru tine. La acest nivel, este linişte; chiar şi cineva din apropiere s‑ar putea să nu te audă; însă astfel tu dirijezi Cuvântul Domnului adânc în inima ta.
Al doilea nivel de meditare este atunci când rosteşti Cuvântul lui Dumnezeu cu voce tare, nu neapărat pentru a fi auzit de cei prezenţi, ci pentru beneficiul tău. De fapt, poţi să fii în camera ta sau într‑un loc privat, dar să rosteşti Cuvântul cu voce tare, determinându‑l să câştige ascendenţă în tine şi să înece toate gândurile negative.
Al treilea nivel de meditare este de fapt cel mai înalt nivel şi pe el ne vom concentra în studiul de astăzi: este meditarea cu celebrare. Este atunci când strigi din răsputeri Cuvântul lui Dumnezeu în celebrarea victoriei tale. Este ca răgetul unui leu asupra prăzii lui; un strigăt de bucurie şi de celebrare: „Răcnesc ca nişte lei, mugesc ca nişte pui de lei, sforăie şi apucă prada, o iau cu ei, şi nimeni nu vine în ajutor” (Isaia 5:29). La al treilea nivel, tu strigi Cuvântul Domnului în celebrare, deoarece tu ştii că ai primit victoria! Indiferent ce va veni, nimic nu o poate lua de la tine! Tu ştii că eşti mai mult decât biruitor; un învingător etern în Isus Cristos! Practică acest fel de meditare.
Rugăciune :
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că îmi înflăcărezi credinţa şi îmi dai înţelepciune să îmi trasez parcursul vieţii în direcţia voii Tale desăvârşite, ca să mă pot bucura de viaţa veşnică în Cristos! Îmi fac calea prosperă, progresez şi lucrez cu înţelepciune în toate domeniile, deoarece Cuvântul Tău mă propulsează şi mă inspiră să acţionez întotdeauna aşa cum trebuie, în Numele lui Isus! Amin.
STUDIU SUPLIMENTAR
1 Timotei 4:15 Psalmul 1:2‑3

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu