joi, 7 ianuarie 2010

Adevarata fericire

În secolul XXI, scopul mai important în viaţa fiecărui om a devenit fericirea. Anume fericirea o caută cu toţii în toate lucrurile din jur. Unii spun că fericirea este să ai bani. Mulţi bani. Alţii că fericirea este să ai maşina ta. Alţii sunt mai modeşti şi doresc o casă. Cineva caută fericirea în muncă. Am auzit pe o persoană care spunea că “Hormonul fericirii se conţine în: ciocolată, tutun, droguri, alcool şi sex”. Dar, privind la această persoană, care încerca să găsească fericirea în aceste lucruri, am înţeles că, de fapt, această persoană este nefericită şi caută fericirea în aceste lucruri, dar nu o găseşte! Ciocolata, tutunul, drugurile, alcoolul şi sexul nu îţi pot da adevărata fericire. Ele îţi pot oferi o plăcere de scurtă durată, dar cel mai des, apoi îţi aduc în suflet o pustietate şi goliciune (mă refer mai ales la drog, alcool şi sex în afara căsătoriei).
Fericirea a devenit un ideal căutat şi cel mai des de neatins. De ce? Pentru că oamenii au uitat, sau au pierdut adevăratul sens al fericirii.

Ca să înţelegem ce este fericirea, să privim ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre fericire.
Dumnezeu este sursa fericirii.

Împrieteneşte-te dar cu Dumnezeu, şi vei avea pace; te vei bucura astfel iarăşi de fericire. Primeşte învăţătură din gura Lui, şi pune-ţi la inimă cuvintele Lui. (Job 22:21-22 CNS)(Biblia, Iov 22:21 CNS)

Fericirea omului, izvorăşte din pacea care o are în inimă. Dacă nu ai pace în inimă, nu vei găsi fericirea. Iar pacea în inimă ţi-o poate da doar Dumnezeu. Nu este greu de observat ce trebuie să faci ca să devii fericit: să primeşti învăţătura din gura lui Dumnezeu. Să pui la inimă cuvintele Lui. Cum poţi face acest lucru? Citeşte Cuvântul lui Dumnezeu, studiază Cuvântul Lui, meditează asupra Lui, aplică-le în viaţa ta. Iată ce ar însemna să le pui la inimă.
Neprihănirea îţi aduce fericire!

Nenorocirea urmăreşte pe cei ce păcătuiesc, dar cei neprihăniţi vor fi răsplătiţi cu fericire. (Pro 13:21 CNS)

Păcatul mereu a adus durere şi nenorocire în viaţa celor ce îl practică. Iată de ce drogurile, alcoolul, tutunul, sexul în afara căsătoriei, nu pot să te facă fericit. Neprihănire, înseamnă curăţenie, curat la suflet, cel care nu păcătuieşte, dreptate. Adevărata fericire izvorăşte din dreptate. Caută să fii neprihănit şi vei găsi şi fericirea.

Cine rătăceşte pe oamenii fără prihană pe calea cea rea, cade în groapa pe care a săpat -o, dar oamenii fără prihană moştenesc fericirea. (Pro 28:10 CNS)

Poţi citi aceasta şi aici: Neprihănirea prin credinţă
Neprihănirea în faţa lui Dumnezeu
Fericirea celor răi este înşelătoare şi are un sfârşit tragic!

2 era să mi se îndoaie piciorul, şi erau să-mi alunece paşii!
3 Căci mă uitam cu jind la cei nesocotiţi, cînd vedeam fericirea celor răi.
4 Într’adevăr, nimic nu -i turbură pînă la moarte, şi trupul le este încărcat de grăsime.
5 N’au parte de suferinţele omeneşti, şi nu sînt loviţi ca ceilalţi oameni.
6 De aceea mîndria le slujeşte ca salbă, şi asuprirea este haina care -i înveleşte.
7 Li se bulbucă ochii de grăsime, şi au mai mult decît le-ar dori inima.
8 Rîd, şi vorbesc cu răutate de asuprire: vorbesc de sus,
9 îşi înalţă gura pînă la ceruri, şi limba le cutreieră pămîntul.
10 Deaceea aleargă lumea la ei, înghite apă din plin,
11 şi zice: ,,Ce ar putea să ştie Dumnezeu, şi ce ar putea să cunoască Cel Prea Înalt?“
12 Aşa sînt cei răi: totdeauna fericiţi, şi îşi măresc bogăţiile.
13 Degeaba dar mi-am curăţit eu inima, şi mi-am spălat mînile în nevinovăţie:
14 căci în fiecare zi sînt lovit, şi în toate dimineţile sînt pedepsit.
15 Dacă aş zice: ,,Vreau să vorbesc ca ei,“ iată că n’aş fi credincios neamului copiilor Tăi.
16 M’am gîndit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zădarnică mi -a fost truda,
17 pînă ce am intrat în sfîntul locaş al lui Dumnezeu, şi am luat seama la soarta dela urmă a celor răi.
18 Da, Tu -i pui în locuri alunecoase, şi -i arunci în prăpăd.
19 Cum sînt nimiciţi într’o clipă! Sînt perduţi, prăpădiţi printr’un sfîrşit năpraznic.
20 Ca un vis la deşteptare, aşa le lepezi chipul, Doamne, la deşteptarea Ta!
21 Cînd mi se amăra inima, şi mă simţeam străpuns în măruntaie,
22 eram prost şi fără judecată, eram ca un dobitoc înaintea Ta.
(Psa 73:2-22 CNS)

Poate ţi se pare că cei răi au parte de fericire, dar, Biblia ne spune că fericirea lor este goală şi are un sfârşit tragic. Nu îi invidia, pentru că dacă nu se pocăiesc, vor avea parte de un sfârşit tragic. Priveşte la sfârşitul lor şi vei vedea că fericirea lor este goală şi trecătoare.

Cel cu inimă prefăcută nu găseşte fericirea, şi cel cu limba stricată cade în nenorocire. – (Pro 17:20 CNS)
Încrede-te în Dumnezeu ca să fii fericit!
Cine cugetă la Cuvîntul Domnului, găseşte fericirea, şi cine se încrede în Domnul este fericit. – (Pro 16:20 CNS)
eu ştiu că fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu, şi au frică de El. (Eclesiastul 8:12 CNS)

Pentru unii fericirea este să se bucure de darurile materiale agonisite de ei, dar şi aceasta VINE DE LA DUMNEZEU!
Nu este altă fericire pentru om decît să mănînce şi să bea, şi să-şi înveselească sufletul cu ce este bun din agoniseala lui! Dar am văzut că şi aceasta vine din mîna lui Dumnezeu. (Eclesiastul 2:24 CNS)

Doar cu Dumnezeu te poţi bucura de ceea ce ai câştigat prin muncă cinstită. Fii temător de Dumnezeu, munceşte cinstit, şi Dumnezeu te va face să ai parte de fericire!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu