joi, 1 iulie 2010

O ZI, O LUNĂ, UN AN SCRISE PE O PIATRĂ...

Iov 14:1 Omul născut din femeie, are viaţa scurtă, dar plină de necazuri.
Mă uit în jurul meu cu durere în inimă şi văd cum oameni dragi inimii mele părăsesc viaţa aceasta pământească şi pleacă în veşnicii rând pe rând...În urma lor rămâne suferinţă şi un loc în inimă veşnic gol...Lacrimi...e tot ce mai pot dărui...şi o întrebare: „Oare rândul meu când va fi?”
Datorită păcatului, viaţa pe pământ a ajuns să fie atât de scurtă şi plină de necazuri. Dar, cine Îl are pe Dumnezeu în inima lui, chiar şi în necaz va fi fericit în adâncul fiinţei şi va simţi mângăiere pentru că Dumnezeu nu îi părăseşte niciodată pe copiii Lui, care se încred în EL din toată inima!

Iacov 4:14 „Şi nu ştiţi ce va aduce ziua de mâne! Căci ce este viaţa voastră? Nu sunteţi decât un abur, care se arată puţintel, şi apoi piere”. Cât de adevărat este acest verset. Şi dacă îl înţelegem pe deplin, ar trebui să ne cercetăm viaţa şi să nu mai facem atâtea planuri pentru ziua de mâine. Nimic din tot ce avem nu este al nostru, ci este harul şi bunătatea lui Dumnezeu care se arată credincios faţă de noi în fiecare secundă! Suntem un abur, care trecem, o fărâmă atât de mică în universul acesta nemărginit!
Florina Patru: Dacă noi suntem atât de mici şi avem un Dumnezeu atât de mare încât Universul nu Îl poate cuprinde, oare nu merită ca „aburul” acesta de viaţă să fie trăit la maxim pentru EL? Merită se ne irosim timpul pentru lucruri trecătoare, în loc să punem toată energia noastră la dispoziţia Lui?
\ 1 Ioan 5:12 „Cine are pe Fiul, are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viaţa.” Viaţa de pe pământ este o adiere de vânt, care ne poate purta spre veşnică bucurie sau spre pierzare! Dacă ne lăsăm călăuziţi de adierea Duhului Sfânt, vom avea pe Fiul şi vom avea viaţa care va începe cu adevărat în Slava Mielului care şade pe tron la dreapta Tatălui! De aceea să ne silim să avem o viaţă trăită cu folos pentru Isus Hristos! La orice pas, în orice zi să fim pregătiţi pentru a-L întâlnii! Stând în veghere Satan nu ne va biruii, pentru că Domnul de partea noastră va fii!
\ Dacă azi eşti sănătos şi poţi citi aceste rânduri, este îndurarea lui Dumneze care a mai adăugat o zi la viaţa ta de pribeag...aşa cum zice versetul: Isaia 38:16 Doamne, prin îndurarea Ta se bucură omul de viaţă, prin ea mai am şi eu suflare, căci Tu mă faci sănătos şi îmi dai iarăşi viaţa. Nu e un vis, şi nu e întâmplarea că trăieşti! Nu e doar o închipuire şi o celulă lăsată la voia întâmplării din care ai primit şi tu viaţă! Viaţa este Dumnezeu, care te-a ales înainte de a te naşte! Care te-a cunoscut înainte să fi existat şi toate zilele vieţii tale au fost scrise sus în cer! Nu ştiu care va fi sfârşitul meu, sau al tău, dar un lucru cer de la Domnul împreună cu psalmistul:
Florina Patru: Psalmi 27:4 Un lucru cer de la Domnul, şi-l doresc fierbinte: aş vrea să locuiesc toată viaţa mea în Casa Domnului, ca să privesc frumuseţea Domnului, şi să mă minunez de Templul Lui. Dacă viaţa trece aşa de repde, oare e prea mult să locuim în Casa Domnului şi să ne bucurăm de frumuseţea Lui? Mă minunez zi de zi când privesc natura şi tot ce mă înconjoare şi nu pot să mai zic decât: „Îţi mulţumesc Doamne că m-ai creat o făptură atât de minunată şi mă pot bucura de toată frumuseţea dragostei Tale pe care o văd în jurul meu...”
Florina Patru: Ziua de mâine nu e a ta şi nu e a mea...ziua de azi...e a Domnului! Nu ştiu dacă săptămâna viitoare voi mai putea scrie un articol, nu ştiu dacă voi mai fi pe acest pământ, dar ştiu că mă voi întâlni sus în Slava cerului senin cu toţi acei care L-au iubi pe Domnul şi au făcut voia Lui în viaţa aceasta!
\ O zi, o lună, un an vor fi scrise pe piatra de la capul meu...şi tot ce rămâne e viaţa mea scrisă în palmele Lui...pe crucea din Golgota!!! Şi acolo sus în cer voi putea săruta palmele în care am fost „săpată” din dragostea Lui pentru mine!
Tu eşti gata să-L întălneşti pe Dumnezeu? O zi, o lună, un an vor fi scrise şi în dreptul tău...dar pe inima ta...e scris: „DUMNEZEU?”


de Florina Patru

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu