joi, 8 decembrie 2011

Tatăl este vizibil în noi

"Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în ape sub pământ. Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti, căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc fărădelegea părinţilor în copii până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc "(Deuteronom 5:8-9).

Pretutindeni în lume, oamenii au diverse concepţii greşite cu privire la cine sau ce cred ei că este Dumnezeu. Unii cred că El este pretutindeni şi în toate lucrurile. Prin aceasta ei vor de fapt să spună următorul lucru: dacă vezi o piatră mare sau un copac, în acel lucru este Dumnezeu; El este orice lucru cu care vrei să-L reprezinţi şi Se află în orice loc vrei tu. O asemenea concepţie reprezintă o mare ignoranţă! Dumnezeu nu este o piatră sau un copac din parc; El este Creatorul întregii lumi.
Psalmistul spunea despre El: „Tu ai întemeiat în vechime pământul, şi cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale” (Psalm 102:25). Întrucât a creat toate lucrurile, El este mai mare decât întreaga Sa creaţie. Prin urmare, măreţia Lui necuprinsă nu poate fi reprezentată de către făpturile create de El.
Biblia ne spune în Cartea Faptelor Apostolilor că Pavel a întâlnit nişte atenieni care aveau această concepţie despre Dumnezeu. Ei erau, în cea mai mare majoritate, filosofi atenieni, care aveau o părere confuză cu privire la personalitatea lui Dumnezeu. Drept răspuns, Pavel le-a spus: „Astfel, dar, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că Dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu meşteşugirea şi iscusinţa omului. Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă şi le porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască” (Fapte 17:29-30).


Pavel i-a făcut să îşi dea seama că motivul pentru care L-au reprezentat pe Dumnezeu prin obiecte fizice era necunoaşterea identităţii Sale. 
Isus a venit să ne arate cum este Dumnezeu. În Ioan 14:9, El a spus: „Cine M-a văzut pe Mine L-a văzut pe Tatăl.” El este chipul persoanei Tatălui (Evrei 1:3). Coloseni 2:9 spune: „Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii.”
Fiind născuţi din nou, suntem părtaşi naturii lui Dumnezeu (2 Petru 1:4), avem viaţa lui Cristos (1 Ioan 5:12) şi trebuie să ajungem la statura plinătăţii lui Cristos (Efeseni 4:13), la care să putem declara ca El: „Dacă m-ai văzut pe mine, L-ai văzut pe Tatăl.” În 1 Ioan 4:17, Biblia declară: „Cum este El, aşa suntem şi noi în lumea aceasta.” Acesta este standardul biblic pentru noi: să fim ca Isus, strălucirea slavei lui Dumnezeu, chipul persoanei Sale, părtaşi ai vieţii şi ai naturii Sale divine.


Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru viaţa lui Cristos din mine! Cum este El, aşa sunt şi eu în aceasta lume, sunt expresia Ta plină de dragoste faţă de lume. Îţi mulţumesc pentru că mi-ai dat abilitatea de a trăi şi de a funcţiona asemenea Ţie, în Numele lui Isus! Amin.

Studiu  suplimentar
Deuteronom 4:15-19Rapsodia Realităţilor, Pastor Chris, Septembrie 2011

(c) Copyright by Valentin Iosub
Toate drepturile de publicare sunt rezervate! (Vezi detalii!)

NOTA  - Pentru Devoţionalele Rapsodia Realităţilor avem acordul de publicare
pe blog al translatorului Valentin Iosub (LoveWorld Publishing).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ATENTIE 
Nu este permisă publicarea pe spaţii WEB a acestor devoţionale fără acordul în scris al LOVEWORLD PUBLISHING !

-  Vă mulţumim pentru înţelegere!  -

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu