sâmbătă, 26 noiembrie 2011

Puterea lui Dumnezeu in tine

          "Cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăţia slavei tainei acesteia între Neamuri, şi anume: Cristos în voi, nădejdea slavei (Coloseni 1:27)."
          Capitolul al treilea din cartea Faptele Apostolilor constituie cronica faimoasei minuni de vindecare a ologului de la Poarta Frumoasă a templului. Petru şi Ioan se duceau împreună la templu la ceasul rugăciunii şi l-au întâlnit pe acest cerşetor invalid. Întorcându-se către el, Petru i-a spus: „Argint şi aur n-am; dar ce am, îţi dau: în Numele lui Isus Cristos din Nazaret, scoală-te şi umblă!" (Fapte 3:4-6). Remarcabil! El i-a spus omului: „ceea ce am îţi dau." Petru nu avea de gând să se roage lui Dumnezeu pentru olog, ci el ştia că are deja ceva ce îi poate oferi.
         O! Ce mult am meditat asupra acestui pasaj biblic de-a lungul anilor! Textul reprezintă o revelaţie prea tare pentru mintea obişnuită. Cum ar putea un om vorbi astfel? Petru, pescarul, care odinioară era intimidat fiindcă s-a lepădat de Isus, acum stă în faţa unui olog şi spune: „Argint şi aur n-am; dar ce am, îţi dau: în Numele lui Isus Cristos din Nazaret, scoală-te şi umblă!" şi îl ajută să se ridice. Biblia spune că instantaneu gleznele omului s-au întărit şi el, dintr-o săritură, a stat în picioare, a umblat şi a intrat cu ei în templu, umblând, sărind şi lăudându-L pe Domnul (Fapte 3:7-8).
         Ce a produs această schimbare în Petru? Ce a dat naştere acestei îndrăzneli a credinţei? El primise Duhul Sfânt şi fusese transformat într-un alt om! El a ajuns să înţeleagă revelaţia vieţii divine din el. Nu este de mirare că în epistola sa, el a spus: „Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte” (2 Petru 1:3-4).
         Petru ajunsese la convingerea că nu era o fiinţă obişnuită; el ştia că primindu-L pe Cristos, primise „zoe" – viaţa şi esenţa divinităţii (Ioan 5:24, 26; 1 Ioan 5:12) şi mai ştia că cine este în Cristos este mai mult decât un simplu om, este o făptură nouă (2 Corinteni 5:17). Ţi-ai însuşit şi tu această convingere? Ştii că nu mai eşti un om obişnuit? Boala, neputinţa, sărăcia şi eşecul nu ar trebui să îşi mai găsească loc în tine, deoarece tu eşti cartierul general al lui Dumnezeu pe pământ. El vrea să binecuvânteze lumea prin tine; astfel, asemenea lui Petru, fii plin de îndrăzneală să declari cine eşti şi ce ai şi astfel vei umbla întotdeauna în supranatural!

Proclamaţie  Viaţa lui Dumnezeu din mine mă face mai mult decât un simplu om. Eu sunt părtaş naturii dumnezeieşti; prin urmare trăiesc viaţa divină în viaţa mea biologică. Eu trăiesc şi astăzi deasupra limitărilor omeneşti, prin puterea Duhului lui Dumnezeu. Aleluia!

Studiu Suplimentar: Faptele Apostolilor 1:8; Filimon 1:6  „Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte" (2 Petru 1:3-4).

de Pastor Chris Oyakhilome(c) Copyright by Valentin Iosub
Toate drepturile de publicare sunt rezervate! (Vezi detalii!)

NOTA  - Pentru Devotionalele Rapsodia Realitatilor avem acordul de publicare
pe blog al translatorului Valentin Iosub (LoveWorld Publishing).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ATENTIE 
Nu este permisa publicarea pe spatii WEB a acestor devotionale fara acordul in scris al LOVEWORLD PUBLISHING !


-  Va multumim pentru intelegere!  -

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu