miercuri, 7 mai 2014

Trăieşte în victoria lui Cristos!

"Totuşi, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit (Romani 8:37)."

După ce Domnul Isus li s-a arătat femeilor după Înviere, El le-a salutat: „Bucuraţi-vă!” (Matei 28:9). Acesta era un adevărat strigăt de biruinţă. În 1 Ioan 3:8, Biblia spune: „Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească (să paralizeze, să pulverizeze) lucrările diavolului.” Vrăjmaşul a fost înfrânt, iar lucrările lui paralizate. Isus a făcut deja aceasta lucrare. El nu încearcă să ne facă biruitori astăzi; noi suntem deja mai mult decât biruitori în El.
Unii oameni încă nu au înţeles pe deplin versetul nostru tematic; însă înţelesul lui este transmis foarte clar. A spune că „suntem mai mult decât biruitori” înseamnă că biruinţa asupra adversarului nostru este o concluzie stabilită de multă vreme; noi de acum nu mai sărbătorim înfrângerea sa, ci trăim deja în biruinţă.
Imaginează-ţi un sportiv care câştgă o medalie de aur. El îşi ridică trofeul în semn de celebrare şi toţi spectatorii se bucură împreună cu el. După aceea, organizatorii întrecerii sportive îl anunţă că premiul lui valorează cinci milioane de dolari, care vor fi depozitaţi în contul lui. Imediat după aceea, campionul începe să trăiască la un nivel de viaţă conferit de banii obţinuţi din premiu. Din acel moment, sportivul nu îşi mai celebrează victoria, ci îşi trăieşte victoria, deoarece acum foloseşte banii pe care i-a câştigat. În mod similar, nu mai trebuie să te lupţi cu diavolul, cu teama, cu boala, sau cu eşecul, pentru că ai depăşit acel nivel. Victoria ta asupra celui rău, asupra cohortelor şi lucrărilor întunericului a fost anunţată când Isus le-a dezarmat, le-a paralizat şi a ieşit biruitor asupra lor prin cruce (Coloseni 2:15). Iar tu ai celebrat acea victorie atunci când ai aflat că erai şi tu în Cristos în triumful Său asupra diavolului şi a cohortelor sale. Acum suntem mai mult decât biruitori, trăind în victoria lui Cristos!

Rugăciune:

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m-ai făcut un învingător în această viaţă prin Isus Cristos. Cel care este în mine este mai mare decât cel rău şi decât toate sistemele lumii acesteia. În El am putere, stăpânire şi autoritate asupra bolii, a morţii, a frii pământeşti şi a diavolului. Sunt mai mult decât biruitor, în Numele lui Isus. Amin.

(STUDIU SUPLIMENTAR
1 Ioan 4:4; 2 Corinteni 2:14).

Rapsodia Realităţilor ... un devoţional cotidian!
PASTOR CHRIS & ANITA OYACHILOME
Miercuri 7 MAI.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu