duminică, 11 mai 2014

Mai presus de orice putere…

Şi care este faţă de noi, credincioşii, nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfăşurat-o în Cristos, prin faptul că L-a înviat din morţi şi L-a pus să şadă la dreapta Sa, în locurile cereşti, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie şi de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor (Efeseni 1:19-21).
Tatăl L-a aşezat pe Isus nu doar mai presus de orice domnie şi de orice putere, ci cu mult mai presus decât orice categorie de fiinţe spirituale: căpetenii, prinţi, stăpânitori, autorităţi, tronuri, sau dregători şi decât orice nume care se poate numi. Nume precum cancer, diabet, leucemie, astm, HIV/SIDA etc. se pleacă înaintea Numelui lui Isus. El deţine toată puterea şi autoritatea şi este cu mult mai presus decât regi, preşedinţi şi guverne. El este „... fericitul şi singurul Stăpânitor, împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor” ( 1 Timotei 6:15).
Când Dumnezeu L-a aşezat în acest loc înalt de slavă a pus toate lucrurile sub picioarele Lui şi L-a declarat din punct de vedere legal ca fiind Conducător peste toate lucrurile spre beneficiul Bisericii. Citeşte Efeseni 1:22-23 „El I-a pus totul sub picioare şi L-a dat căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii, care este trupul Lui, plinătatea Celui ce îndeplineşte totul în toţi.”
Biserica este trupul Său.
Aşadar, dacă toate lucrurile au fost aşezate sub picioarele Sale, iar noi suntem trupul Lui, înseamnă că toate lucrurile au fost aşezate sub picioarele Bisericii! Satan este sub picioarele tale. Eşecul, boala, sărăcia şi moartea sunt toate sub picioarele tale. Slavă Domnului!
Nu contează care parte din trup eşti tu. Chiar dacă abia ţi-ai predat inima lui Cristos şi te-ai alăturat Bisericii ieri sau chiar astăzi, tot eşti mai presus de toate lucrurile. Eşti aşezat la dreapta lui Dumnezeu în Cristos Isus; aceasta înseamnă că eşti poziţionat într- un loc de autoritate divină şi putere.
Aşadar domneşte în viaţă şi stăpâneşte peste circumstanţe. Exercită stăpânirea Duhului Sfânt!
Aleluia!

Rugăciune:

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că m-ai aşezat împreună cu Cristos mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie şi de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor! Mă bucur de această binecuvântare extraordinară în timp ce îmi exercit stăpânirea în Cristos, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENUKTAR
Efeseni 2:5-6; 1 Ioan 5:4

Rapsodia Realităţilor ... un devoţional cotidian!
PASTOR CHRIS & ANITA OYACHILOME
DUMINICĂ 11 MAI.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu