vineri, 2 mai 2014

Cristos: Viaţa de glorie!

În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor în care trebuie să
fim mântuiţi (Faptele apostolilor 4:12).

Sunt oameni care spun: „Eu cred în Isus Cristos, dar nu cred că El este singurul Mesia.” Oricine susţine această mărturisire de credinţă nu cunoaşte Scripturile, deoarece Cuvântul lui Dumnezeu este foarte clar: mântuirea nu se poate obţine în nici un alt mod şi în nici un alt nume, ci doar în Numele lui Isus! Nu poţi să crezi în Isus Cristos şi în acelaşi timp să crezi că mai există şi „altă” cale. El este SINGURA Cale!
El a spus: „… Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine” (Ioan 14:6). Observă că EL nu a spus: „Eu sunt o cale,” ci a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa.” El a fost deopotrivă precis şi categoric! Prin urmare este greşit să spui că există şi alte căi către Dumnezeu, în afară de Isus Cristos.
În Romani 1:4 citm că Isus a fost dovedit cu putere a fi Fiul lui Dumnezeu, potrivit duhului sfinţeniei, prin învierea dintre morţi. Nimeni nu a putut fi descris astfel de-a lungul istoriei, decât Domnul Isus. Scripturile declară cu fermitate că El a fost înviat din morţi şi este viu în vecii vecilor. Nu mai există nici o carte în lume care să declare că vreun lider religios a înviat şi trăieşte şi acum – nici măcar una! Când au murit, toţi ceilalţi lideri şi-au încheiat existenţa. Numai Isus a murit, a fost îngropat, însă a fost înviat prin slava Tatălui şi apoi S-a înălţat fizic la ceruri în trup glorifcat.
Creştinismul nu se numără printre religiile lumii, pentru că nu este o religie.  Este viaţa lui Cristos cel înviat pulsând în trupul uman. Este Divinitatea trăind în umanitate. Este Cristos preluând comanda în carterul general al inimii tale. Astfel, să fii creştin nu înseamnă să pătrunzi într-o religie, ci să vii în Cristos, îmbrăţişând viaţa veşnică de stăpânire, excelenţă, putere, neprihănire şi nesfârşită bucurie care nu se află în altă parte decât în El!

Rugăciune:

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru mântuirea eternă pe care mi-ai dăruit-o în Cristos Isus, Marele Păstor. Viaţa mea este centrată în El. Mă rog ca şi astăzi mulţi să primească acest har de la Dumnezeu, care a adus mântuire pentru toţi oamenii, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Evrei 7:25; Faptele Apostolilor 16:31

Rapsodia Realitatilor, Vineri 2 Mai.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu