luni, 5 mai 2014

Dumnezeu vrea să fii erudit!

Din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să- ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în Cristos Isus (2 Timotei 3:15).

În 2 Petru 1:5, când apostolul Pavel a spus: „De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa...” el a folosit în original termenul grecesc „gnosis” care a fost tradus prin cuvântul „cunoştinţă”; „Gnosis” reprezintă cunoştinţele pe care le obţii prin activitate intelectuală, sau cunoaşterea bazată pe ştiinţă. Prin urmare, el elaborează aici excelenţa gândirii intelectuale! Dumnezeu doreşte ca tu să îţi pui mintea la contribuţie, să acumulezi cunoaştere intelectuală, să fii inteligent şi informat; practic, să devii un erudit. Iată de ce ţi-a dat o minte sănătoasă, chibzuită (2 Timotei 1:7).
Când Duhul Sfânt intră în viaţa ta, te întregeşte sub toate aspectele.
El aduce sănătate mentală şi perspicacitate intelectuală în viaţa ta. Biblia spune că Isus Cristos este întruchiparea cunoaşterii depline, ceea ce înseamnă că El ştie totul cu privire la orice carieră, domeniu sau disciplină şi poate să transmită minţii tale orice informaţie pe plan profesional, astfel încât în fecare zi a vieţii tale, în orice situaţie te-ai afla, să ştii ce să faci! Mintea ta va fi actvă, iar abilitatea ta intelectuală va funcţiona la potenţialul optim.
Cunoaşterea este foarte importantă. Dacă nu îţi aprofundezi cunoştinţele, ai de pierdut în viaţă şi chiar dacă ai credinţă, poţi fi înşelat cu uşurinţă. Dumnezeu a spus: „Poporul Meu piere din lipsă de cunoştinţă” (Osea 4:6). Iată de ce trebuie să studiezi. Pe lângă cunoaşterea prin revelaţie, Dumnezeu vrea ca tu să acumulezi şi cunoaştere intelectuală. El doreşte ca tu să procedezi cu înţelepciune şi cu excelenţă în toate situaţiile vieţii. Acest fapt devine o realitate pe măsură ce meditezi în mod constant la Cuvântul Său: „Cartea aceasta a Legii sa nu se depărteze de gura ta, ci meditează asupra ei zi si noapte, ca să poţi cunoaşte şi împlini totul în conformitate cu ceea ce este scris în ea. Pentru că atunci vei face calea ta prosperă şi atunci vei proceda cu înţelepciune şi vei avea succes” (Iosua 1:8, versiunea Amplifcată).

Rugăciune:

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru inspiraţia, mângâierea, sfătuirea, călăuzirea şi înţelepciunea pe care le primesc din Cuvântul Tău astăzi şi întotdeauna! Cuvântul Tău mi-a descoperit calea mântuirii şi m-a învăţat să abordez cu înţelepciune toate situaţiile vieţii, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Proverbe 11:9; 1 Timotei 4:15-16

Rapsodia Realităţilor ... un devoţional cotidian!
PASTOR CHRIS & ANITA OYACHILOME
MARTI 6 MAI.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu