vineri, 24 august 2012

Mai există un element profetic în ziua de azi?

de Tim Conway illbehonest.com/romana                                                                    
 Cred că...  Uite ce: Dacă aveţi bibliile cu voi, aţi vrea să  le deschideţi  la 1 Coriteni 14. Aş
vrea  să  priviţi  la  un  text,  pentru  că  în  comunitatea  celor  reformaţi,  cred  că  ei  au  confundat
profeţia de fapt.
 ştiţi, tocmai m-a vizitat aici, în Statele Unite, un prieten misionar, care-L slujeşte
pe Domnul în China, şi a venit la noi acasă şi el a spus că se teme că lucrarea de predicare din
Statele Unite ale Americii îşi pierde elementul profetic. Pot să vă spun ceva? John Piper a spus
– şi poate că unii dintre voi aţi auzit asta  - că el se  roagă pentru darul profeţiei de câte ori se
duce la amvon. Ce tot spun oamenii ăştia? Mulţi dintre cei din comunitatea reformată ar spune
că a profeţi nu este  cu nimic diferit de a predica. Eu aş dezaproba acest  lucru, deoarece nu
cred că asta a vrut Pavel să spună, şi vă voi arăta. Dacă sunteţi  la 1 Corinteni 14, vă  rog să
priviţi  unde  începe  să  vorbească  specific  despre  a  profeţi,  în  versetul  19.  “Dar,  în  biserică,
voiesc mai bine să spun cinci cuvinte înţelese, ca să învăţ şi pe alţii, decât să spun zece mii de
cuvinte în altă limbă. Fraţilor, nu fiţi copii la minte, ci la răutate fiţi prunci, iar la minte fiţi oameni
mari.  În Lege este  scris: Voi  vorbi norodului acestuia prin altă  limbă  şi prin buze  străine...”  şi
continuă, vorbeşte despre  limbi. Versetul 24, “Dacă  toţi proorocesc, şi  intră vreun necredincios
sau  vreunul  fără  daruri,  el  este  încredinţat  de  toţi,  este  judecat  de  toţi. Tainele  inimii  lui  sunt
descoperite, aşa că va cădea cu faţa la pământ, se va închina lui Dumnezeu şi va mărturisi că,
în adevăr, Dumnezeu este în mijlocul vostru. Ce este de făcut atunci, fraţilor? Cȃnd vă adunaţi
aolaltă, dacă unul din voi are o cântare, o învăţătură, o descoperire, o vorbă în altă limbă sau o
tâlmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească. Dacă sunt unii care vorbesc în altă limbă...”
Apoi  el  continuă  cu  aceasta:  Versetul  29:  “Să  vorbească  unul  sau  doi  profeţi,  iar  ceilalţi  să
udece ce se spune”. Iată acum! Versetul 30. Vreau să vedeţi ceva despre ceea ce crede Pavel
că  este  profeţia.  El  zice:  "Dacă  o  descoperire...”  Acum,  observaţi  versetul  29.  El  vorbeşte
despre  profeţi:  “Să  vorbească  unul  sau  doi  profeţi  iar  ceilalţi  să  judece.  Dacă  este  făcută  o
descoperire altuia...” Altuia  în afara cui?  În afara celui dintâi profet care vorbeşte.  “Dacă este
făcută  vreo  descoperire  unui  al  doilea  sau  al  treilea  profet  “care  şade  jos,  cel  dintâi  să  tacă. Fiindcă puteţi să proorociţi toţi, dar unul după altul, pentru ca toţi să fie îmbărbătaţi. iar duhurile
proorocilor  sunt  supuse  proorocilor”. Acum,  ceea  ce  vreau  să  vedeţi  şi  să  înţelegeţi,  prieteni,
este  în versetul 30. “Dacă este  făcută o descoperire unuia care şade  jos...”  Iată  ilustraţia. Este
un singur profet care vorbeşte. Ceilalţi stau acolo, judecând ce se spune. şi o descoperire este
făcută  unuia  din  profeţii  care  şed  acolo. Ce  vreau  să  înţelegeţi  este  aceasta: Ceea  ce Pavel
vrea  să  spună  este  că  profeţia  nu  este  ceva  studiat  în  prealabil,  învăţat  dinainte,  ceva
premeditat. Este ceva ce-ţi este descoperit chiar atunci.
 Când acest misionar a fost aici şi mi-a zis că se teme că noi pierdem elementul
profetic... Să vă spun ceva. Cred că un element profetic a venit deja în biserică prin oameni ca
Piper,  şi  prin  oameni  ca  Washer.  Există  un  element  profetic.  Cu  alte  cuvinte,  lucrurile  se
dezvăluie, lucruri care nu sunt neapărat studiate. Stiţi că cei din comunitatea reformată tind să-i
dea diferite nume, cum ar fi 'lumină pe cărarea lor'. O, le e teamă ca de moarte de terminologia
de  ‘profeţie’. Tot  la  fel de mult pe  cât  se  tem de  ‘limbi’. S-ar putea  să  fi avut un nume diferit
pentru  ea,  însă,  vă  spun  că  puritanii  credeau  în  ea.  Poate  că  o  numeau  diferit,  poate  că  o
numeau... O numeau cumva...Cum o numeau?  'Duhurile', ceva de genul ăsta.  Însă, ştiţi, când
citiţi autobiografia  lui Spurgeon, vedeţi că el a avut manifestări ale acesteia.  Îl asculţi pe Paul
Washer  şi  vezi  că  a  avut manifestări  ale  acesteia.  Îl  asculţi  pe  John Piper  şi  vezi  că  a  avut
manifestări ale acesteia. Îl asculţi pe acest misionar din China şi vezi că a avut manifestări ale
ei. Ce este aceasta? Sunt lucruri pe care Dumnezeu ni le descoperă. E Spurgeon care, practic,
declară ceva ce altminteri n-ar putea şti că este adevărat. Este Paul Washer, zicând: “Cineva va
veni  în acest auditoriu şi va  încerca să  întrerupă acest serviciu”. şi se  întreabă:  “De ce am zis
eu  asta?”  Iar  cineva  intră  vijelios  pe  uşă  şi  încearcă  să  tulbure  serviciul.  Este  Spurgeon
spunând  ceva  despre  cineva  din  audienţă,  ceva  ce  altminteri  n-ar  şti...  şi  acel  lucru  se
dovedeşte  a  fi  adevărat.  Este  John  Piper,  spunând  că,  în  timp  ce  predică,  i  se  descoperă
deodată minţii anumite lucruri iar apoi oamenii vin la el şi-i spun: “Am apreciat acel mesaj foarte
mult”.  “Păi,  care  e  partea  din mesaj  care  te-a  ajutat  atât  de mult?” Pac! Exact  acolo,  partea
mesajului  despre  care  spune:  “Dumnezeu mi-a  dat  acel  lucru  exact  acolo,  la  amvon”. Aceea
este o lucrare profetică.
 Este Dumnezeu, care ne dă un cuvânt - uneori, un mesaj care a fost uitat şi de
care biserica are nevoie. Uneori, e vorba despre lucruri care, altminteri, nu s-ar putea şti. Tinde
să fie chiar ajutorul potrivit pentru contextul imediat al bisericii. Este mângâietor, este ziditor. Nu
este  egal  cu  canonul Scripturii. Nu  este. De  fapt, Pavel  spune:  “Dacă...”  ştiţi,  chiar  acolo,  la
sfârşitul capitolului: “Dacă voi sunteţi profeţi, cu adevărat, atunci lăsaţi... Cel puţin, fiţi de acord
cu  ce  spun  eu,  că  este  într-adevăr  Cuvântul  lui  Dumnezeu”.  Cu  alte  cuvinte,  “ştiţi,  duhurile proorocilor sunt supuse proorocilor”. Dar Pavel spune că apostolii nu sunt supuşi profeţilor. De
fapt, profeţii  trebuie să  fie supuşi apostolilor. El zice:  “Am dat  învăţătură despre acest  lucru şi
dacă  sunteţi  cu  adevărat  profeţi,  atunci  proorociţi  acest  lucru,  aprobaţi  acest  lucru”.  În
esenţă,  “Adeveriţi  faptul  că  ceea  ce  spun  este  într-adevăr  Cuvântul  lui  Dumnezeu,  că  este
adevărat”. Aşadar, practic, aflăm că apostolii au vorbit cu autoritatea lui Isus Hristos. Nu spune
că  nu  era  un  loc  care  să  aibă  spiritul  celor  din  Berea  şi  să  compare  Scriptura  cu  ceea  ce
spuneau  oamenii  aceştia.  Însă,  tot  aşa,  profeţii...  ştiţi,  noi  avem,  practic,  profeţi  asemeni  lui
Agab. Au venit tot felul de profeţi. ştim că nu tot ceea ce au spus ei era echivalent cu Scriptura,
pentru că Agab era numit profet  iar noi nu ştim decât despre una din profeţiile  rostite de el şi
totuşi, el a  fost numit profet  chiar  înainte  să  facă acea profeţie. Evident, Pavel presupune  că
oamenii  din Corint  funcţionau  aşa  cum  spunea  el.  Evident,  Pavel  presupune  că mulţi  profeţi
activau în Corint. Nu avem nici măcar una din afirmaţiile lor profetice. Ceea ce ne spune că nu
sunt la nivel canonic. Nu sunt la nivelul acela că: “Dacă unul dintre aceşti profeţi are un cuvânt
din partea lui Dumnezeu, trebuie să-l notăm în Biblie”. Când Paul Washer a avut un cuvânt din
partea  lui  Dumnezeu,  când  acele  surori  din  trezirea  din  Hebride  au  avut  un  cuvânt  de  la
Dumnezeu, când Spurgeon a avut un cuvânt din partea  lui Dumnezeu...  toate acestea nu sunt
de acelaşi calibru. Nu a fost nevoie să fie trecut în Scriptură. E practic Dumnezeu care lucrează
printr-un anume dar nou testamental care este realmente de ajutor bisericii, iar Pavel spune că
noi  trebuie să ne dorim acel dar. ştiţi, cred că acest misionar din China are o  reală  îngrijorare
când spune că  frica  lui este că predicarea  îşi pierde elementul profetic. ştiţi despre ce este el
îngrijorat, că predicarea din această  ţară devine academică. Că devenim doar nişte scribi care
stau  la amvon,  reiterând ceea ce alţi oameni au spus, şi că nu primim un cuvânt proaspăt din
partea  lui  Dumnezeu.  ştiţi  că McCheyne  a  spus  acest  lucru,  nu?  Noi,  aceia  care  predicăm,
primim  cuvântul, gândurile de  la Dumnezeu. Dumnezeu  să ne dea acel element profetic. Din
cauza multei necredinţe, oamenii sunt speriaţi de moarte de el. Dar avem nevoie de el, mai ales
în ziua şi veacul acesta.
 Frate, poate nu acesta este răspunsul pe care îl doreai sau îl aşteptai. Dar textul
de  acolo  din  1  Corinteni  14  pare  să  indice  că  proorocia  despre  care  vorbea  Pavel  este  o
revelaţie, nu este ceva studiat, ci este ceva ce  îi este descoperit unui om  în  timp ce stă acolo.
Întrebare: Dar cu privire la profeţiile vagi... de genul... în 30 de zile se va întâmpla ceva undeva
într-o ţară... lucruri din acestea vagi... ?
 Vezi, eu am văzut proorocii nou testamentale. Să-ţi spun, cunosc un om căruia
Dumnezeu  i-a dat dintr-o dată un cuvânt, despre  faptul că colegul  lui de muncă era  implicat  în
adulter. L-a confruntat, era adevărat. Cunosc un om căruia Dumnezeu  i-a dat un cuvânt că un om  care  plecase  din  biserica  noastră  în  Coreea  era  implicat  într-un  cult.  O  săptămână mai
târziu a descoperit că era exact aşa. Am găsit că aceşti oameni care au un dar profetic, sunt
corecţi şi specifici şi spun drept. Nu spun lucruri din astea vagi care nu pot fi verificate. Testaţi
duhurile. Spune,  ‘Nu dispreţuiţi proorociile.’ Nu spune aşa  în 1 Tesaloniceni 5? De asemenea,
imediat mai departe spune că  trebuie să cercetăm  toate  lucrurile. Aş spune că noi  trebuie să
testăm  lucrurile. Din nou, m-aş  întoarce  la aceasta... Dacă cineva  îmi spune că are acest dar,
însă eu îl cunosc pe acel om, şi el nu este cel mai onest, uneori este greu să crezi ce spune...
atunci nu mă iau după el. Dar dacă este un om care este nepătat şi cu o reputaţie ireproşabilă
şi el  începe  să  îmi  spună  că a primit un  cuvânt din partea Domnului,  voi asculta. Trebuie  să
testăm duhurile. De  la cine vine această profeţie? O mică examinare măcar. Am cunoscut pe
cineva care mi-a spus că are un cuvânt din partea Domnului, şi eu am început să mă interesez
un pic, şi s-a dovedit că avea acest dar biblic. şi nu-l pun la îndoială nici în ziua de azi. Cred că
este foarte valid. Am văzut acest dar, dar ştiu de asemenea că sunt şi o grămadă de şarlatani.
Sunt o grămadă de oameni cărora le-ar place aplauzele şi le-ar place să fie văzuţi, să fie mari în
ochii oamenilor. Ei vor să facă pe placul oamenilor şi... vor să se afişeze în faţa lumii prin ceea
ce  fac. Ei  chiar  vor  să  fie  văzuţi  ca  "oameni mari". Am mai  observat  ceva  la  cine  are  daruri
spirituale veritabile care sunt neobişnuite şi unice, că de obicei Dumnezeu le dăruieşte însoţite
de  o  doză  suplimentară  de  umilinţă.  Ce  am  găsit  de  obicei  este  că  oamenii  care  au  darul
profeţiei nu s-au declarat niciodată pe ei  înşişi profeţi. Ei de obicei sunt smeriţi, ascunşi... Aşa
că acesta este un alt lucru după care să te uiţi. Dacă este un tip arogant, plin de mândrie, şi îţi
spune că are un astfel de dar, eu aş spune, “Nu, nu prea cred că-l ai”.
  Alte  comentarii,  întrebări?  “Când  Pavel  spune  că  ar  trebui  să  căutăm  darul
profeţiei, este în acest context?” Care context? “Unde Pavel vorbeşte despre daruri, si spune că
trebuie  să  dorim  darul  profeţiei”.  Da,  el  spune  acolo  aşa:  “Urmăriţi  pacea.  Umblaţi  şi  după
lucrurile  duhovniceşti,  dar mai  ales  să  proorociţi”.  Aşa  vorbeşte  el...  Uitaţi,  dacă  un  apostol
spune  "mai  ales",  atunci  noi  ar  trebui  să  ne  dorim  cuvântarea  profetică.  Puteţi  fi  siguri  că  e
valoroasă pentru biserică. Eu  îl cunosc pe cest om care a spus că  teama  lui e că noi pierdem
elementul profetic. Îl cunosc pe acest om. Puţini oameni au un caracter ca al lui, şi dacă el are
acea teamă şi acea dorinţă... ştiţi, cred că noi am pierdut această dorinţă. Nu este uimitor cât de
multe lucruri pe care le spune Scriptura noi le ignorăm? şi totuşi este ceva. Dumnezeu, vorbind
prin  apostolul  Său,  ne  spune  azi  nouă:  "Doriţi-vă  acest  dar.  Dacă  veţi  vorbi  despre  darurile
spirituale, acesta este unul pe care să îl doriţi". şi totuşi în atât de multe cercuri, nu numai că nu
e dorit, dar este chiar dispreţuit. Le este frică de el. E uimitor! Dacă am lua Scriptura exact aşa
cum  spune...  dar  avem  tot  felul  de  presupoziţii.  Avem  tot  felul  de  tradiţii,  avem  tot  felul  de oameni  "din  tabăra  reformată"  care  sunt  speriaţi de moarte de  supranatural. Aşa  că ajungem
dezarmaţi.  Anumite  tabere  academice  reformate  ne-ar  dezarma  de  atât  de multe  lucruri  din
Noul Testament. Fraţi şi surori, nu lăsaţi ca acest lucru să se întâmple. O, ţineţi-vă de doctrinele
harului,  eu  nu  vă  spun  să  ieşiţi  din  tabăra  aceea,  dar  nu  lăsaţi  calvinistul  academic  să  vă
dezarmeze de Scripturi. Haideţi să fim ceea ce ne spune Scriptura să fim şi să facem ceea ce
Scriptura  ne  spune  să  facem  şi  haideţi  să  ne  dorim  ceea  ce  Scriptura  ne  spune  să  dorim.
Altceva?

http://illbehonest.com/romana/Mai-exista-un-element-profetic-in-ziua-de-azi-Tim-Conway

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu