miercuri, 9 martie 2011

MARTORII LUI IEHOVA- Replică verset cu verset de David A. Reed

CUPRINS:
Introducere
1. Ce cred Martorii lui Iehova
2. Biblia folosită de Martorii lui Iehova
3. Vechiul Testament - Replică dată, verset cu verset, Martorilor lui Iehova

Geneza
Exodul
Leviticul
Deuteronomul
Psalmii Ecleziastul
Isaia
Ezechiel
Daniel


4. Noul Testament - Replică dată, verset cu verset, Martorilor lui Iehova

Matei
Marcu
Luca
Ioan
Faptele Apostolilor
Romani 1 Corinteni
Coloseni
2 Timotei
Evrei
Apocalipsa


5. Istoria condensată a Martorilor lui Iehova
6. Metode de vestire a Evangheliei Martorilor lui Iehova
7. Mărturia Autorului
Isus - Iehova, Dumnezeu al Vechiului Testament

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu