miercuri, 9 martie 2011

Martorii lui Iehova - David Reed -Introducere

Bat la uşă în momentele cele mai nepotrivite cu putinţă când eşti încă în pat, sâmbătă dimineaţa, când familia doar ce s-a aşezat la prânzul de duminică sau când eşti ocupat să faci baie copilului şi continuă să vină cu o perseverenţă egalată doar de tăunii dintr-o zi fierbinte de vară. Dacă îţi faci timp să vorbeşti cu ei, vei fi frustrat şi tulburat. Ei sar prin Bibliile lor cu o iuţeală uimitoare, citând capitolul şi versetul pentru a demonstra că Isus Cristos este doar un înger, că El a murit pe un par şi nu pe o cruce, că acceptarea unei transfuzii de sânge este tot atât de gravă ca şi adulterul şi că Societatea Turnului de Veghe din Brooklyn, New York (Watchtower) este "adevăratul Profet al lui Dumnezeu, mijlocul Său de comunicare cu oamenii”.

Cât este de uşor să-i califici pe Martorii lui Iehova drept răul încarnat şi să-i alungi de la uşă cu o vorbă aspră! Uneori chiar aşa se întâmplă. Soţia mea Penni, care a crescut ca Martora a lui Iehova, a bătut odată, împreună cu o începătoare la uşa unui om care a spus că este creştin şi care le-a alungat din curte strigând: "Înşelătorilor", "Mincinoşilor" şi în final le-a trimis în iad. Penni a folosit acest prilej spre a-şi instrui protejata cu privire la identitatea membrilor bisericii.


Totuşi, indiferenţa şi nu mânia este răspunsul primit mai frecvent de Martori. "Îmi pare rău, nu mă interesează", este răspunsul cel mai obişnuit, sau “Îmi pare rău, sunt ocupat" sau “Îmi pare rău, sunt metodist”. Martorii răspund uneori “Îmi pare şi mie rău că sunteţi metodist" sau "Vă doresc o zi plăcută!" şi se duc la uşa următoare.

De ce continuă să bată pe la uşi? Un motiv este credinţa lor că cine nu intră în organizaţia Martorilor lui Iehova pentru a fi mântuit, va fi distrus în iminenta Bătălie a Armaghedonului (Watchtower, 15-11-81, p. 21). Ei încearcă să-ţi salveze viaţa. Dar râvna lor misionară este fondată pe credinţa că nici ei nu vor supravieţui Armaghedonului dacă nu vor merge din casă în casă sub îndrumarea "Organizaţiei lui Dumnezeu”.

Majoritatea Martorilor lui Iehova se străduiesc cu toată sinceritatea să fie pe placul lui Dumnezeu. Ei sunt asemenea iudeilor despre care Pavel scria că "...ei au zel pentru Dumnezeu, dar fără pricepere, pentru că necunoscând neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-şi pună înainte o neprihănire a lor înşişi, şi nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu" (Romani 10:2,3).

Marea majoritate a Martorilor sunt victime ale altor victime - ucenici orbi ai unor lideri orbi. Ei cred că doar prin fapte pot scăpa de primejdia nimicirii. De fapt ei sunt astfel legaţi ca sclavi într-un imperiu religios multimiliardar. Ei nu vor să fie eliberaţi de acest jug ce le apasă umerii, deoarece chiar acest jug le dă mântuirea şi oricine ar vrea să-i elibereze de el este un înşelător trimis de Satan.


Cine face o încercare să-i convingă de rătăcirea lor, îşi dă seama cât de greu se poate discuta cu ei. Ei îţi vor pune la încercare răbdarea, îţi vor testa cunoştinţele biblice şi-ţi vor tulbura încrederea. A urmări un subiect în discuţia cu ei este tot atât de dificil ca a urmări un bob de mazăre în mâna unui scamator; sar de la un verset la altul, incapabili să susţină o idee până la capăt. Cu toate acestea, ei au nevoie să audă Evanghelia de la tine şi de aceea merită efortul.

Cei mai mulţi dintre Martori provin din medii lipsite de spiritualitate. O parte din ei sunt foşti catolici care mergeau rar la biserică. Unii au crescut în biserici protestante, dar n-au înţeles niciodată mesajul Evangheliei. Mulţi n-au avut o viaţă familială religioasă ci doar materialism şi păcat sau pur şi simplu erau prinşi într-o rutină care nu avea nici un sens - şi atunci au bătut la uşa lor Martorii. Invitaţia de a studia Biblia a părut atractivă. Aveau nevoie de Dumnezeu în viaţa lor. Dar Martorii au comutat curând studiul Bibliei pe studiul unei cărţi a Turnului de Veghe şi astfel noul ucenic este condus spre o organizaţie idolatră, în loc să fie condus spre Dumnezeu.

Cine-i va ajuta pe Martorii lui Iehova să audă Evanghelia reală a lui Cristos? În fiecare săptămână ei bat la multe uşi şi întâlnesc mulţi oameni printre care unii sunt creştini. Dar rareori întâlnesc pe cineva care să stăpânească "Sabia Duhului" (Efeseni 6:17) în aşa măsură încât să penetreze armura mintală, acel zid aproape impermeabil al raţionamentelor sucite pe care societatea Turnului de Veghe l-a zidit în minţile lor. Noi creştinii trimitem misionari în colţurile cele mai îndepărtate ale pământului şi-i învăţăm cele mai dificile limbi pentru a-i converti la Cristos pe cei pierduţi. Nu ar trebui să facem măcar puţin efort pentru a comunica suficient cu aceste suflete care vin chiar la uşile noastre?

Dar un creştin care încearcă să ajute la convertirea unui Martor, are el însuşi nevoie de ajutor. Martorii lui Iehova petrec câteva ore în fiecare săptămână studiind şi exersându-se pentru a face faţă unor asemenea întâlniri. Chiar un creştin cu o serioasă cunoaştere a Scripturii poate fi prins descoperit de unele dintre argumentele lor stranii.

Cartea de faţă dă unele soluţii cu privire la această problemă. În ea sunt examinate versetele favorite ale Martorilor - textele folosite de ei ca pretexte pentru justificarea învăţăturilor Turnului de Veghe. Fiecare verset este analizat din mai multe puncte de vedere. Cum înţeleg Martorii versetul? Cum se potriveşte în cadrul lor doctrinal? Este versetul tradus greşit în versiunea lor denaturată a Bibliei? Este versetul scos din context? Ce spune versetul de fapt? Cum poţi comunica cel mai bine cu un Martor asupra acestui pasaj?

Alte versete selectate în această carte sunt cele pe care Martorii le ignoră, texte pe care liderii lor le ocolesc cu grijă atunci când explică Biblia ucenicilor lor. În cazul meu personal, deşi am fost prezbiter timp de opt ani între Martori, predicând în adunarea mea sau fiind invitat în altele, multe pasaje din Biblie mi-au fost complet necunoscute până când mi-au fost îndepărtaţi ochelarii de cal. Cele mai multe versete au fost analizate în această carte, arătând şi felul cum le putem folosi eficient pentru a împărtăşi Evanghelia lui Cristos unui Martor.

Pentru a fi uşor găsite, textele sunt prezentate în ordinea în care apar în Biblie. Se recomandă citirea integrală a cărţii înaintea folosirii ei într-o întâlnire cu Martorii lui Iehova.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu