vineri, 13 august 2010

Destul! Pana aici!

Preaiubitilor, încasãm prea multe de la satan! Vine o vreme când si noi trebuie sã luãm autoritate prin puterea Duhului Sfânt si sã spunem:,"Destul! Pânã aici! Iţi poruncesc în Numele lui Isus sã pleci!"Nu este suficient doar sã fim întristati de încercãrile lui satan de a ne hãrtui! In Fapte 16, Pavel era întristat, necãjit – cu alte cuvinte era "tulburat, rãvãsit, alarmat". El a rãbdat acest lucru timp de mai multe zile, dar Duhul lui Dumnezeu a luat autoritate în Pavel, spunând puterii demonice: "Pânã aici - destul! În Numele lui Isus, îţi poruncesc să ieşi din ea!" (a se vedea Fapte 16:16-18).Când luati autoritate si porunciti dracilor sã fugã, satan vã va ataca folpsind tot ce are in arsenalul sãu.Satan va încerca sã aducã asupra ta cea mai teribilã tentatie.
12:24 8/13 Dacã n-am trece prin conflicte, presiuni, încercãri, lupte, am deveni pasivi si cãldicei. S-ar pune mucegaiul peste templul nostru, care ar zãcea în ruine. N-am mai fi capabili sã ne descurcãm cu teritoriul pe care l-am câstigat. De aceea planul vrãjmasului împotriva nostrã este clar: El vrea sã ne scoatã din luptã. Tinta lui este sã ne facã sã renuntãm la luptã total, complet.Te îndemn dar: Apucã încercarea cu credintã, si crede cã Dumnezeu a îngãduit-o. Trebuie sã stii cã El o foloseste spre a te face mai puternic… spre a te ajuta sã ai avantaj asupra lui satan... spre a te face o binecuvântare pentru ceilalti… si pentru a te sfinti spre gloria Sa."Căci întristările noastre uşoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veşnică de slavă.2 Cor 4..17,18.
P. Hututui

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu