sâmbătă, 26 aprilie 2014

Trăieşte pentru EL!

Am fost răstignit împreună cu Cristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine (Galateni 2:20).

A crede în Domnul Isus înseamnă că nu mai poţi trăi pentru tine însuţi, ci trăieşti pentru El. Această înţelegere este ceea ce a vrut să ne comunice apostolul Pavel în versetul tematic. Atunci când ai fost născut din nou, de fapt ai fost crucificat cu Cristos; ai murit în El, şi viaţa pe care o ai acum nu este a ta, pentru că El te-a cumpărat cu un preţ (1 Corinteni 6:20; 7:23).
În 2 Corinteni 5:14-15, Biblia spune: „Căci dragostea lui Cristos ne strânge; findcă socotim că, dacă Unul singur a murit pentru toţi, toţi deci au murit. Şi El a murit pentru toţi, pentru ca cei ce trăiesc, să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru ei.”
Această mentalitate te va ajuta să îţi ordonezi priorităţile vieţii tale de creştin. A fi creştin este mult mai mult decât a fi binecuvântat de Dumnezeu sau a avea toate lucrurile frumoase din lume; aceasta înseamnă a trăi pentru tine însuţi. Marcu 8:36-37 spune: „Şi ce îi foloseşte unui om să câştge toată lumea, dacă îşi pierde sufetul? Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său?” Cu alte cuvinte, de ce ai vrea să trăieşti o viaţă care nu îţi foloseşte la nimic înaintea Domnului?
Refuză să te laşi distras sau târât în vârtejul simbolurilor lumeşti ale prosperităţii; trăieşte pentru Domnul şi fii dedicat împlinirii voii Sale în viaţa ta.
Coloseni 3:2 spune astfel: „Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ.” Lucrurile care ar trebui să conteze pentru tine în viaţa aceasta sunt cele ce privesc Evanghelia. În Galateni 6:14, apostolul Pavel a făcut o afirmaţie foarte interesantă; el a zis: „În ce mă priveşte, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Cristos, prin care lumea este răstignită faţă de mine, şi eu faţă de lume!”
La fel ca apostolul Pavel, consideră că eşti mort faţă de lumea aceasta, şi lumea aceasta este moartă pentru tine. De aceea, nu mai trebuie să trăieşti pentru tine, ci pentru Domnul, pentru că ai murit în El.

Rugăciune:
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău, care mi-a dat înţelegere şi pricepere. Inima mea şi atenţia mea sunt concentrate asupra Ta; Tu eşti ajutorul meu, tăria şi răsplata mea cea foarte mare. Plăcerea mea este în Tine, o Doamne, Dumnezeul meu, iar eu voi împlini voia Ta întotdeauna, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Galateni 5:24; Matei 10:39

Rapsodia Realităţilor ... un devoţional cotidian!
PASTOR CHRIS & ANITA OYACHILOME
SÂMBĂTĂ, 26 APRILIE 2014.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu