vineri, 25 aprilie 2014

Chemaţi la sfinţire

Şi voi, prin El, sunteţi în Cristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi răscumpărare (1 Corinteni 1:30).

Ce verset profund! Spune că, pe lângă
înţelepciune, neprihănire şi răscumpărare, Cristos a fost făcut şi sfinţire pentru noi. Cuvântul „sfinţire” face referire la actul sau procesul de a sfinţi şi de a pune de o parte pentru Dumnezeu pentru scopurile Sale eterne. Este tradus din grecescul „hagiasmos,” care înseamnă „un purificator.” Aşadar, Cel care sfinţeşte a venit să locuiască în tine. Cristos nu încearcă să te sfinţească; nu! El te-a sfinţit şi continuă să sfinţească tot ce faci. El este Cel care te separă; El te-a separat de restul lumii, de păcat şi de rău şi te-a dus în libertatea glorioasă a fiilor lui Dumnezeu.
Ieri am învăţat despre activarea înţelepciunii prin rostirea ei; în acelaşi mod, trebuie să îţi declari sfinţirea şi să o extinzi în jur prin cuvinte care purifică. Acesta este motivul pentru care apostolul Pavel a zis: „Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună: şi nimic nu este de lepădat, dacă se ia cu mulţumiri; pentru că este sfinţit prin Cuvântul lui Dumnezeu şi prin rugăciune” (1 Timotei 4:4-5). Tu poţi purifca sau sfinţi orice îţi aparţine, folosind Cuvântul lui Dumnezeu şi rugăciunea.
Domnul Isus a spus, în Ioan15:3: „Acum voi sunteţi curaţi, din pricina cuvântului pe care vi l-am spus.” Cristos a plecat la cer, iar pentru cei din jur noi suntem distribuitorii acestor Cuvinte minunate care curăţă. În timp ce vorbim, oamenii sunt purificaţi; sunt curăţaţi şi mutaţi de la un nivel de slavă la altul!
1 Corinteni 2:13 spune: „Şi vorbim despre ele nu cu vorbiri învăţate de la înţelepciunea omenească, ci cu vorbiri învăţate de la Duhul Sfânt, întrebuinţând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovniceşt.” Trebuie să continuăm să rositm cuvinte de binecuvântare, ca să curăţim şi să sfinţim mediul înconjurător şi lumea noastră.
Ai fost chemat la o viaţă extraordinară de frumuseţe, slavă şi umblare supranaturală cu Dumnezeu, pentru că Isus Cristos – Cel ce sfinţeşte – este în tine! El este una cu duhul tău acum (1 Corinteni 6:17) şi prin tine, El Îşi duce la îndeplinire lucrarea de a sfinţi toate lucrurile pentru Sine.

Rugăciune
Dragă Tată ceresc, mă bucur astăzi în Cristos, care este Cel ce mă sfinţeşte! Îţi mulţumesc pentru că L-ai trimis pe Isus să poarte păcatele mele, să mă prezinte sfânt şi fără vină înaintea Ta şi să-mi facă viaţa frumoasă! Îţi mulţumesc că m-ai făcut o expresie a harului Tău şi o mărturie a dragostei şi a bunătăţii Tale, în Numele lui Isus. Amin
.
STUDIU SUPLIMENTAR
Coloseni 1:27; 1 Tesaloniceni 5:23

Rapsodia Realităţilor ... un devoţional cotidian!
PASTOR CHRIS & ANITA OYACHILOME
Vineri 25 Aprilie 2014.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu