sâmbătă, 18 februarie 2012

UN INTELES MAI ADANC AL UMBLARII IN DUHUL

de David Wilkerson

In 1 Samuel 9 vedem că Saul fusese trimis de tatãl sãu sã-i găsească
niste măgăriţe care se rătăciseră. Luând un slujitor cu el, Saul a
cãutat de-a lungul si de-a latul. În cele din urmã, s-a descurajat si era
gata sã se dea bãtut, renuntând sã mai caute, când servitorul sãu îi
spune despre Samuel, un profet (văzător): poate el ar putea sã îi spunã
unde sã gãsească măgăritele.

Samuel, aici, este un tip al Duhului Sfânt, care cunoaste mintea lui Dumnezeu;
el are mai mult decât doar directie în mintea sa. El stie cã Saul a fost ales
de Dumnezeu pentru a juca un rol în scopul vesnic al cerului!

Primul lucru pe care Samuel l-a fãcut când a venit Saul a fost sã vesteascã
o sãrbãtoare (vedeti 1 Samuel 9:19). Aceasta este exact ce doreste Duhul
Sfânt de la noi: Sã stãm la masa Domnului si sã îi slujim – sã petrecem
timp de calitate cu El, sã stãm în unitate spiritualã, ascultându-I inima.

Samuel a cerut lui Saul sã-si linisteascã, sã-si limpezeascã mintea ca ei
sã poatã petrece timp împreunã (1 Samuel 9:20-25). Samuel spunea in esenta:
“Nu te concentra pe primirea directiei, încotro s-o apuci, acum – toate
acestea sunt deja stabilite. Existã ceva mai important de care ai nevoie.
Trebuie sã cunosti inima lui Dumnezeu – scopul Sãu vesnic!"

Dupã acea searã în care au cinat împreunã, Samuel a cerut lui Saul sã
trimitã pe servitorul sãu afarã din camerã, asa încât ei sã poatã avea
o discutie intimã, o sesiune între patru ochi (vedeti 1 Samuel 9:27; 10:1).

Vedeti dar ce spune Dumnezeu aici? "Dacã într-adevãr vreti sã umblati în
Duhul - dacã într-adevãr vreti ungerea Mea – trebuie sã cãutati mai mult
decât directie de la Mine. Aveti nevoie sã veniti în prezenta Mea si sã
ajungeti sã cunoasteti inima Mea, dorintele Mele! Vedeti voi, Eu vreau sã vã
ung - sã vã folosesc în împãrãtia Mea!"

Preaiubitilor, lăsati directia – lăsati orice altceva deocamdată!
Permiteti Duhului Sfânt sã vã învete lucrurile adânci si tainice ale lui
Dumnezeu. Petreceti timp în liniste în prezenta Sa, si lãsati-L pe El să
vă arate însăsi inima Domnului. Aceasta este cea mai înaltă formă de
umblare în Duhul!

Când petrecem timp adânciti în prezenta Domnului devenim cei ce pot arăta
pe Christos unei lumi pierdute.

“Noi nu cădem de oboseală… Ci, prin arătarea adevărului, ne facem
vrednici să fim primiţi de orice cuget omenesc, înaintea lui Dumnezeu” (2
Corinteni 4:1–2). Apostolul Pavel exprimã clar cã noi suntem chemati să
arătăm adevărul. Sigur, noi stim că Isus este adevãrul. Deci, ce vrea sã
spunã Pavel cã noi trebuie sã-L arătăm pe Isus?

Pavel se refera aici la o aparitie vizibilã. O arătare este o “strãlucire"
care arată ceva clar si pe înteles (ca atunci când îti străluceste fata de
lumina Lui). Pe scurt, Pavel spune că noi suntem chemati sã-L facem pe Isus
cunoscut si pe întelesul tuturor oamenilor. In viata fiecăruia din noi, ar
trebui sã fie o strãlucire a însăsi felului si asemãnării cu Christos.

Pavel duce acest concept de manifestare, de arătare a lui Christos chiar mai
departe. El spune că noi suntem de fapt epistolele lui Dumnezeu către lume:
“Voi sunteţi epistola noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută şi
citită de toţi oamenii. Voi sunteţi arătaţi ca fiind epistola lui
Christos, scrisă de noi, ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul (2
Corinteni 3:2–3). Vietile noastre sunt epistole scrise de Duhului Sfânt si
trimise unei lumi pierdute. Si suntem cititi continuu de cei din jurul nostru.

Dar mai precis, cum devenim noi epistolele lui Dumnezeu către lume? Se
întâmplă numai prin lucrarea Duhului. În momentul în care suntem
mântuiti, Duhul Sfânt imprimã în noi însăsi imaginea lui Isus. Si El
continuã să lucreze această imagine în noi în mod continuu. Lucrarea
Duhului este sã creeze în noi o imagine a lui Christos atât de adevărată
si de o asemenea acuratete, încât va strãpunge constiinta oamenilor.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu